Regional Sterilcentral, Herlev. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Regional Sterilcentral, Herlev

Regional Sterilcentral Herlev er en ud af to nye regionale centraler for sterilisering af hospitalsinstrumenter i hovedstadsområdet.
 Regional Sterilcentral, Herlev. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Bygherre

Region Hovedstaden, Herlev Hospital

Adresse

Herlev, Danmark

Omfang

12.400 m²

År

2014-2019

Bygherrerådgiver

Niras (totalrådgiver)

Entreprenør

Einar Kornerup og Elindco Byggefirma

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Region Hovedstaden har besluttet at samle sterilisering af instrumenter i to nye sterilcentraler for at opnå øget og ensartet kvalitet i ledelse, uddannelse, fysiske rammer, apparatur, dokumentation og sporbarhed. Sterilcentralerne er kendetegnet ved implementering af nyeste robotteknologi for sikring af optimal sterilisering af instrumenter.

Regional Sterilcentral Herlev er den sidste af de to nye regionale centraler for sterilisering af hospitalsinstrumenter i hovedstadsområdet, hvor Rigshospitalets Sterilcentral, ligeledes designet af C.F. Møller Architects, er den første. Den nye sterilcentral på Herlev Hospital er placeret i forlængelse af en udbygning af hospitalets servicebygning. Sterilcentralen håndterer modtagelse af urene vogne, tømning, sortering, vask, sterilisering, pakning af varer og fordeling af rene varer og vogne til hospitalerne.

Herlev Sterilcentral består af tre etager samt en etage under terræn, der kobler sig på den eksisterende transporttunnel på Herlev Sygehus. På bygningens tag findes en afskærmet kølegård.

Bygget til fremtiden med reference til historien

Da der er andre krav til rum- og etagehøjder i sterilcentralen, end der er i den eksisterende servicebygning, er der etableret en adskillelse i form af en mellembygning, som er kendetegnet ved, at facaden mod syd og nord er trukket tilbage. Denne markering i facaden udgør personadgangen til sterilcentralen.

Facaderne fastholder udtrykket fra den eksisterende servicebygning med en hævet base og vandrette bånd, der udgør etageadskillelser samt lodrette facademarkeringer med en kombination af faste og dynamiske udvendige solafskærmninger, som på det eksisterende byggeri. Store glaspartier på de nederste to etager sikrer godt dagslys for de ansatte. Den øverste etage rummer sterilcentralens teknik og er udført med har en lukket facade bag lamelafskærmningen med plads til afkast og indtag.

Valg af farver referer til Herlev Hospitals udsmykning og farvemanual udført af den anerkendte danske kunster Poul Gernes. Farverne skal bidrage til at gøre stedet til et behageligt sted at opholde sig og gøre det lettere at orientere sig i byggeriet.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.