Kulturhuset Pavillonen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Kulturhuset Pavillonen

Udvidelse og ny gennemgående arkitektonisk sammenhæng, der skaber bedre forhold for brugere og gæster og integration med det omkringliggende smukke landskab.
 Kulturhuset Pavillonen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Bygherre

Norddjurs Kommune

Adresse

Grenaa, Danmark

Omfang

7.000 m2

År

2022-

Samarbejdspartnere

Lone Jakobsgaard - Volapyk ApS

Pavillonen er et kulturelt omdrejningspunkt for borgerne i Norddjurs, hvor det samler musik, teater, undervisning, sport og mange andre kulturelle og foreningsbegivenheder. I takt med nye behov er Pavillonen knopskudt med nye bygninger siden 1902. Et gennemgribende arkitektonisk koncept og nye bygninger bedre forhold for brugere og gæster og et nyt samlende arkitektonisk udtryk.

Grundlæggende består det arkitektoniske greb af tre dele: Historiefortællingen med bevarelse og fritlæggelse af de ældste og mest værdifulde bygninger, et nyt samlende taglandskab, der skaber arkitektonisk ro og adgang til en unik udsigt og kulturelle arrangementer, samt en styrket relation mellem bygning og landskab.

Et mere inviterende kulturhus

Det nye Pavillonen er åbnet op mod omgivelserne, så det, som tidligere fremstod som lukkede bagsider nu er inviterende forsider. Det ses med en ny café, som også rummer en ny scene til musikalske talenter, som vender ned mod Grenaaen og landskabet. Det inviterer forbipasserende til ophold i caféen, ligesom det inviterer publikummer og gæster til at forlænge deres oplevelse. En ny kunsthal udvider muligheden for at udstille nye typer af kunst. En grøn cirkulær parkeringsplads markerer ankomsten til Pavillonens primære indgang. En ’Kunststi’ udgår fra Pavillonen og ud i parken og skaber sammenhæng med omgivelserne.

Pavillonen understøtter FNs 17 verdensmål med et stærkt fokus på at skabe sociale fællesskaber, genbrug og energioptimering af eksisterende bygninger og valg af materialer med et lavt CO2-aftryk. Forventningen er at opnå en DGNB Guld-certificering. Byggeriet klimasikres i tråd med de overordnede mål udstukket af Norddjurs Kommune i ’Grenaa - Næse for vand’.

Læs mere

Flere projekter | Kultur

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.