Klyngehuset Kronjylland. C.F. Møller

Klyngehuset Kronjylland

Klyngehuset er det nye samlingssted for Landsbyfællesskabet Kronjylland, der aktiverer og understøtter fællesskaber, udendørsaktiviteter og formidling af stedets unikke karakter.
 Klyngehuset Kronjylland. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Randers kommune

Adresse

Albæk, Danmark

Omfang

22.650 m² (22.000 m² landskab, 650 m² bebyggelse)

År

2020-2023

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence

Bygherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence

Landsbyklyngen Kronjylland, der består af 13 landsbyer omkring Randers, får med Klyngehuset et fælles mødested, hvor bygning, landskab og foreningsliv hænger sammen, og hvor naturen trækkes helt ind i huset. Klyngehuset ligger ved Albæk landsby i et område, der er en del af Naturpark Randers, og fungerer som centrum for området, med kontakt og forbindelse til alle områderne på den store grund. Klyngehuset er et åbent og grønt forsamlingshus, der indpasser sig omgivelserne og skaber mulighed for en alsidig og aktiv brug af huset, af mange brugere og på alle tidspunkter af døgnet, året rundt. Bygningen består af tre selvstændige huse, som kan bruges til ophold, formidling, madlavning og opbevaring af friluftsudstyr, dækket af et stort cirkulært tag der giver læ og rum til arrangementer og uformelle møder. De tre huse er placeret som længder på en gård og åbner op mod omgivelserne og samles af et stort trægulv, der også rækker ud mod landskabet. I forlængelse af husene kan det centrale rum åbnes og lukkes mere eller mindre af skydeporte. Det store samlende tag er begrønnet, men bliver gennembrudt af det ene af de tre huse, hvorfra det er muligt at gå op og kigge ud over landskabet. Hele bygningen er udført i bæredygtige materialer, primært som træbyggeri, og berører kun landskabet let sådan at naturen kommer helt tæt på og ind i cirklen.

Omgivelserne inddrages som en ressource

Landskabet omkring Klyngehuset tager udgangspunkt i de stærke landskabstræk, som præger området. Omgivelserne er en afgørende ressource for det nye forsamlingshus, og skaber et stærkt link mellem huset, omgivelserne og byen imellem. Landskabet omkring huset, etableres så det tilbyder plads til et væld af aktiviteter, forsamlinger og fordybelse. Der er i designprocessen arbejdet aktivt for at skabe både pause-, fritids- og aktivitetsrum, i flere størrelser, der inviterer til forskellige former for aktiviteter. Landskabet etableres med stor variation, der dyrker de eksisterende kvaliteter i området og som ud over at tilbyde en masse aktiviteter, også håndterer udfordringen omkring fremtidige skybrud og vandstigning.

Læs mere

Flere projekter | Kultur/Træbyggerier

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.