Møllevangskirken. C.F. Møller

Møllevangskirken

Menighedskirke og sognegård i det nordlige Aarhus. Den karakteristiske kirkebygning er solidt forankret i de gamle danske og nordiske traditioner med tegl og træ som de gennemgående materialer. Kirkerummet, der domineres af tagets to store flader med de synlige træspær, giver med sin prismeform en naturlig ramme om koret med døbefont, alter og prædikestol. Det understreges af det bløde, skiftende lys fra det store runde vindue i taget mod syd og giver en rolig og sluttet ramme om de kirkelige handlinger. Det rene og enkle kirkerum er på samme tid jævnt og opløftende. Det faldende terræn på grunden gjorde det muligt at indrette kirkens underetage, krypten, med menighedslokaler, konfirmandstue og kontor. Kirken blev opført i 1958, mens C.F. Møller var Kongelig Bygningsinspektør i Aarhus.
 Møllevangskirken. C.F. Møller
Fakta

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

800 m2

År

1958-1987

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Sidenhen er der i takt med udviklingen foretaget ændringer og udvidelser, med blandt andet et fritstående klokketårn (1969) og en sognegård (1978) dog uden at dette har ændret på kirkens oprindelige karakteristiske helhed.

Læs mere

Flere projekter | Kultur

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.