Vikingeskibsmuseum i Roskilde. C.F. Møller. Photo: Proloog

Vikingeskibsmuseum i Roskilde

Konkurrenceforslag til nyt Vikingeskibsmuseum i Roskilde på kanten af Roskilde fjord, som transformerer, samler og revitaliserer kulturarven omkring Skulderslevsskibene.
 Vikingeskibsmuseum i Roskilde. C.F. Møller. Photo: Proloog
Fakta

Bygherre

Vikingeskibsmuseum Roskilde

Adresse

4000 Roskilde, Danmark

Omfang

45.629 m² fordelt på Landskab: 39.789 m², Transformation: 2.615 m², Nybyg: 3.225 m²

År

2022-2023, konkurrence

Bygherrerådgiver

Rambøll Danmark A/S Att.: Marie Toft-Jensen, chefkonsulent

Ingeniør

EKJ Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Snøhetta

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere Kumulus ApS, Loveoflight, Gade&Mortensen, DBi, Henriksen Studio

Konkurrenceforslaget til Roskildes nye Vikingeskibsmuseum demonstrerer en ny sammenhængende museumsoplevelse, som afspejler de unikke stedbundne fortællinger. Forslaget lægger vægt på samspillet mellem ude og inde, og museets integration med byen og vandet som genopliver Roskildes særlige historiske identitet og samhørighed med fjordlandskabet.

Fire distinkte destinationer; Porten, Skrinet, Hallen og det udendørs rum Museumsøen, er organiseret ligeværdigt omkring den centrale museumshavn og udgør det nye Vikingeskibsmuseum.

Projektet omfatter restaurering og funktionel transformation af den eksisterende museumshal, imens Porten og Skrinet er nybyggeri, der henholdsvis huser indgangen til museet og udstilling af de fem historiske vikingeskibe – Skuldelevskibene. Landskabsdelen genopretter og rehabiliterer det oprindelige møde mellem fjord og land til sin oprindelige biotop som strandeng, der historisk binder museum, vand og by sammen – og samtidigt løser områdets klimaudfordring med stigende vand og stormflod.

De fire destinationer repræsenterer hvert deres kapitel i én samlet fortælling. Besøgende bevæger sig dynamisk rundt om havnen, hvor aktiviteterne er bundet sammen i et museumsloop. Loopet skaber en formidlingsrejse mellem museets bygninger og det landskabelige træk med havnen, fjorden og de sejlende skibe som omdrejningspunkt og fokus. Denne sammenhæng mellem landskabet og bygningerne demonstrerer et fremsynet friluftmuseum, som både inkluderer de museale fund, de sejlende skibe, fjorden og byen.

Genopliver Roskildes identitet og skaber forbindelser

Overordnet skaber projektet tydelige forbindelser til omgivelserne og giver adgang til fjorden langs strandengen for både besøgende og byens borgere. Dermed faciliterer Vikingeskibsmuseet også en ny offentlig byplads, der medierer byens møde med vandet. Bypladsen er et fleksibelt område til forskellige aktiviteter, som for eksempel byfester, koncerter og markedsdage, imens det på samme tid er et rekreativt opholdssted med adgang til vandet midt i det enestående naturrige fjordlandskab.

Læs mere

Flere projekter | Kultur

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.