Netto, Bygholm Bakker. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Netto, Bygholm Bakker

Netto-butikken ved Bygholm Bakker er den første i et nytt butikkonsept som setter nye standarder for trivsel og bærekraft for dagligvarebutikker.
 Netto, Bygholm Bakker. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Salling Group A/S

Adresse

Horsens, Danmark

Omfang

1 198 m²

År

2019-2020

Entreprenør

Innovater

Ingeniør

Arne Elkjær

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Nominert til Byggeprisen i kategorien Bærekraft. 2021

Butikken fremstår innbydende og synlig med et elegant og stort innrammet inngangsparti og trekledde fasader. Glasspartiet trekker dagslys langt inn i bygget og får butikken til å fremstå som lys og åpen. Dette er med på å skape et flott innsyn til en fin takkonstruksjon i tre. Inngangspartiet er skrått avskåret, og den dynamiske effekten skaper en naturlig åpen plass foran inngangen. I forgården er det plassert et blomsterhus med ferskvare, slik at markedsplass og inngangsparti integreres. Et ekstremt godt inneklima for en dagligvarebutikk er delvis sikret av det store innslippet av dagslys, forbedret luftkvalitet og en minimering av mengden brukte materialer som inneholder skadelige stoffer.

Bærekraft og sirkulært bygg

For å minimere miljøpåvirkningen ved produksjon av materialer er store deler av konstruksjonene i tre. Byggets fasader består av treelementer, mens takkonstruksjonen er utført i danskprodusert limtre. Inngangspartiet er kledd med varmebehandlet nordisk furu. Byggets elementer og mekaniske samlinger gjør det mulig å dele opp bygget i hele elementer som kan gjenbrukes i andre bygg. Landskapsløsningen rundt butikken styrker lokalområdets biologiske mangfold med tilhørende busker og trær samt naturgress og ville blomster. Et grønt sedumtak bidrar til forsinkelse av nedbør og temperaturregulering ved å holde på varmen om vinteren og sørge for naturlig kjøling om sommeren. Solceller på taket og et spesielt energianlegg gjør butikken delvis selvforsynt med energi. Bærekraftige tiltak har resultert i DGNB Gold-sertifisering.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.