WoodHub, Statlig kontorknutepunkt i Odense. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio

WoodHub, Statlig kontorknutepunkt i Odense

Ny kontorbygning, som samler en rekke offentlige etater under ett tak i hjertet av Odense og er et pionerprosjekt for bærekraftige trebygninger i Danmark
 WoodHub, Statlig kontorknutepunkt i Odense. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio
Fakta

Byggherre

Bygningsstyrelsen

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

36 500 m², inkl. 5 500 m² kælder

År

2021-2026

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2021

Entreprenør

NCC

Ingeniør

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2021

Det nye kontorknutepunktet i Odense samler 1600 offentlige ansatte i et bærekraftig, moderne og effektivt flerbrukshus som er nøye tilpasset omgivelsene. Bygningens romslige konstruksjon gir en robust og fleksibel ramme for variasjon av forholdet mellom kontorplasser og sosiale møteplasser. Det fører til at brukerne kan utvide eller redusere fasilitetene etter behov. I grunnstrukturen består bygningen av to forskjøvne øst- og vestvendte «C»-formede kontorfløyer på tre til seks etasjer, som møtes i en syv etasjer høy felles bygningsfløy. I denne fløyen er det meste av anleggets møtelokaler samlet, slik at man effektivt kan oppnå maksimal kunnskapsutveksling og kommunikasjon mellom medarbeiderne. Første etasje inneholder møtesenter, kantine og offentlige funksjoner, og den underbygger bylivet med offentlig tilgang til anleggets indre hageanlegg, og bygningens kantsone tilbyr nisjer og mulighet for opphold langs fasaden. Bygningen er høyest mot sentrum og trapper ned mot nabobebyggelsen. Det sørger for at bygningen passer i omgivelsene, samtidig som det sikrer godt dagslys og inneklima. Takterrasser og hevede gårdsplasser bidrar sammen med levende grønne og offentlig tilgjengelige gårdsplasser til rekreative pusterom og mulighet til både pauseopphold, utendørs møteaktiviteter samt økt biologisk mangfold i bydelen.

Fyrtårnsprosjekt for bærekraftige trebygg

Med sine 31 000 m² i massivtre-konstruksjon er prosjektet et fyrtårnsprosjekt for bærekraftige kontorbygg av denne størrelsen i Danmark. Synlige søyler av massivtre og delvis synlige CLT dekkonstruksjoner brukes som bærende og gjennomgående konstruksjonsmateriale. Dette bidrar både til en CO₂-besparelse på 5 400 tonn over 50 års levetid og en sanselig arkitektur som er positiv for trivselen i bygningen. Fasadene utføres i resirkulert aluminium som en samlende ytre komposisjon i rødbrune nyanser, som matcher de omkringliggende bygningenes mursteinsfasader, og som gir et ærlig, ukomplisert og raffinert uttrykk.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.