Gråalen, Norrtälje Havn. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Gråalen, Norrtälje Havn

Gråalen er et nytt boligområde med fokus på bærekraft og inkluderende arkitektur, basert på bruk av tre i reisverk og fasader.
 Gråalen, Norrtälje Havn. C.F. Møller. Photo: Tomorrow AB
Fakta

Byggherre

Slättö Förvaltning AB

Adresse

Norrtälje, Sverige

Omfang

30 000 m²

År

2015-2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Udførelsesprojekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

I Norrtälje, en time nordøst for Stockholm, har C.F. Møller Architects tegnet boligområdet Gråalen, som er en del av utviklingen av Norrtälje havn. Området består av cirka 140 boliger fordelt på åtte bygninger, hvorav fire av disse er med reisverk i massivtre (KL-tre). Prosjektet består også av en parkeringskjeller, tilpasset bosted for mennesker med nedsatt funksjonsevne og dagaktiviteter for beboerne. Boligområdet er utformet for å passe for mennesker og familier på ulike stadier i livet, med forskjellig bakgrunn og ulike livsstiler.

360 graders bærekraft

C.F. Møller Architects, Slättö Förvaltning og Norrtälje kommune står bak beslutningen om å bruke tre som byggemateriale i reisverk og fasader. Beslutningen er basert på å ta ansvar for prosjektets totale miljøpåvirkning og livssyklusperspektiv, som også inkluderer produksjon, drift og vedlikehold.

Området utføres med variert utforming og blir både en forlengelse samt en moderne tolkning av Norrtäljes historiske bykjerne, som består av mange godt bevarte eldre trehus.

Målet med boligområdet Gråalen er å skape inkluderende arkitektur med vakre detaljer og et levende offentlig rom der menneskers trivsel står i fokus.

Les mer

Flere prosjekter | Trebygg/Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.