Aarhus Universitetshospital - AUH

Det store sykehuskomplekset er organisert som en by med et hierarki av kvarterer, gater og torg som grunnlag for en mangfoldig og levende, grønn bydel.

Springfield University Hospital, psykiatri

Springfield universitetssykehus er basert på konseptet «evidensbasert arkitektur» for å gi terapeutiske omgivelser for pasienter og for å sikre trivselen for ansatte og besøkende.

Akershus Universitetssykehus (Nye Ahus)

Akershus Universitetssykehus er det største i en av rekke nye sykehusprosjekter i Norge.

LMU Universitetshospital Campus Grosshadern

Masterplan som forvandler en monoton «helsefabrikk» fra 1970-tallet til en variert og grønn sykehusby i menneskelig skala.

RWTH Aachen Universitetshospital, utvidelse

Utvidelse av det ikoniske sykehuskomplekset RWTH i Aachen, Tyskland, som skal romme en topp moderne kirurgisk avdeling med intensivavdeling og ny, offentlig ankomsthall.

Nye Haraldsplass Sykehus – nytt sengebygg

Ny hovedbygning med sengeposter, akuttmottak og miljøhall. De tradisjonelle lange sykehuskorridorene er erstattet med en tunmodell og åpne fellesarealer som gir effektiv logistikk og utsikt fra alle pasientrom.

Akutt- og infeksjonsklinikk, SUS, Malmö

Akutt - og infeksjonsklinikk på Universitetssykehuset SUS i Malmö.

Hospits Djursland

Hospits i Rønde med utsikt over Kalø Vig.

Utvidelse av Tübingen universitetssykehus

Utvidelse av tysk universitetssykehus setter høye standarder for bærekraftige sykehusbygg. I tillegg er det fokus på en helbredende arkitektur med dagslys, flyt og wayfinding, samt fleksibel struktur for fremtidssikret bygning.

Danderyd Sykehus

En stor utbygging av Danderyds sykehus skal sikre lokaler som effektiviserer helsetjenestene og forbedrer arbeidsmiljøet.

Northway medisinske senter - Vilnius

Northway Medical Centre ligger på et eksisterende sykehuscampus i Vilnius og er et klassisk eksempel på helbredende arkitektur. Klinikken trekker på naturens helbredende egenskaper, samtidig som strukturen sikrer effektivitet og lang levetid.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Utvidelse og modernisering som kombinerer en ny bygning, et tilbygg og en eksisterende bygning i et nytt og ombygd kompleks.

Tampere psykiatriske klinikk

Ny psykiatrisk klinikk ved Tammerfors universitetssykehus, en bygning som skal bidra til pasientens legende prosess og personalets arbeidsmiljø – et helbredende miljø for felles beste.
Vis flere prosjekter