Aarhus Universitetshospital - AUH

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader og torve som grundlag for en mangfoldig, levende og grøn bydel.

Springfield University Hospital, psykiatri

Springfield University Hospital bygger på et koncept om, at evidensbaseret arkitektur resulterer i omgivelser, der vil have en terapeutisk virkning for patienterne og øge medarbejdernes og de besøgendes velbefindende.

Akershus Universitetssygehus (Nye Ahus)

Storsygehus med venlig, uformel og overskuelig arkitektur med udgangspunkt i evidensbaseret design.

LMU Universitetshospital Campus Grosshadern

Masterplan og hospitalsbyggeri, der transformerer en monoton ‘sundhedsfabrik’ fra 1970erne til en varieret og grøn hospitalsby i menneskelig skala.

RWTH Aachen Universitetshospital, udvidelse

Udvidelse af det ikoniske hospitalskompleks RWTH i Aachen, Tyskland, der skal rumme et 'state-of-the-art' operationsafsnit med intensivafdeling og ny offentlig ankomsthal.

Nye Haraldsplass Sygehus – sengebygning

Ny hovedbygning med sengeafdelinger, akutmodtagelse og affaldscentral. De traditionelle lange sygehusgange er skiftet ud med sengeafsnit og arbejdsstationer grupperet rundt om et fælles atrium, der skaber effektiv logistik og udsigt fra alle sygestuer.

Akut- og infektionsklinik, SUS, Malmø

Akut- og infektionsklinik indrettet til at beskytte bedst muligt mod smittespredning.

Hospice Djursland

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

Udvidelse af Tübingen Universitetshospital

Udvidelse til tysk universitetshospital sætter høje standarder for bæredygtigt hospitalsbyggeri. Derudover, er der fokus på healende arkitektur med dagslys, flow og wayfinding, samt fleksibel struktur for fremtidssikret byggeri.

Danderyd Sygehus

En større udvidelse af Danderyd Hospital i Stockholm skal skabe faciliteter, der sikrer mere effektiv sundhedspleje og et bedre arbejdsmiljø.

Northway Medical Centre - Vilnius

I en eksisterende hospitalscampus i Vilnius’ ligger Northway Medical Centre som et klassisk eksempel på Healing Architecture. Klinikken trækker på naturens helende egenskaber, imens strukturen sikrer effektivitet og lang levetid.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Udvidelse og modernisering, der kombinerer en ny bygning, en udvidelse og en allerede eksisterende bygning i et nyt og redesignet kompleks.

Tampere psykiatrisk klinik

Ny psykiatrisk klinik ved universitetshospitalet i Tampere: en bygning, som fremmer patienternes helbredelsesproces og forbedrer personalets arbejdsmiljø – et helbredende miljø til gavn for alle.
Vis flere projekter