Århus Universitetshospital, Skejby. C.F. Møller. Photo: Region Midtjylland

Århus Universitetshospital, Skejby

Komplett sjukhusbebyggelse i Skejby norr om Aarhus.
 Århus Universitetshospital, Skejby. C.F. Møller. Photo: Region Midtjylland
Fakta

Uppdragsgivare

Århus Amt - Region Midtjylland

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

151 000 m2, 452 vårdplatser, 43 dialysplatser och 28 hotellsängar

År

1982-2006

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Nieland A/S, Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Aarhus kommuns arkitekturpris. 1996
  • Danmarks Bäste Sjukhus 8 år i rad, 2008-2015

Sjukhuset är utformat som en låg, urban bebyggelse, med ett genomgående huvudstråk som länkar samman behandlingsbyggnader och patientavdelningar i en enkel och överskådlig struktur.

Arkitektbyrån har under årens lopp haft hand om en rad utvidgningar och ombyggnationer m.m. I 2012 började C.F. Møller på uttbyggnaden av sjukhuset - Det Nya Universitetssjukhuset i Aarhus, vilket ska byggas ihop med Skejby og skapa et samlat sjukhuskompleks ungefär lika stort som en dansk småstad.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.