Akutbyggnad - Nyt Hospital Bispebjerg. C.F. Møller

Akutbyggnad - Nyt Hospital Bispebjerg

C.F. Møller och C.F. Møller Landscape finns i samarbete med Terroir och ingenjörsbyråerna Alectia och Søren Jensen bland vinnarna i den första fasen i tävlingen om en akutbyggnad inom projektet Nytt sjukhus Bispebjerg.
 Akutbyggnad - Nyt Hospital Bispebjerg. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Region Hovedstaden

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

66 500 m²

År

2014-2015

Tävling

Delat 1:a pris, fase 1. 2014

Ingenjör

Alectia, SøSøren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Terroir

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Architectural Review MIPIM Future Projects Award, Old & New category. 2016
  • Delat 1:a pris, fase 1. 2014

C.F. Møllers och Terroirs förslag är en vidareutveckling av det befintliga Bispebjergs sjukhus k-märkta paviljongstruktur och trädgårdsanläggning från 1913, i form av 12 långhus runt en central terrasserad trädgård med starka referenser till både sjukhusets arkitektur och det omgivande Nordvest-kvarteret i Köpenhamn.

Akutbyggnaden är det största delprojektet i Nytt sjukhus och Ny psykiatri Bispebjerg och innehåller akutmottagning, operationssalar, patientrum och många andra funktioner som är viktiga för det framtida sjukhuset. Projektet är utformat med särskild tonvikt på ljus, luft, natur och överskådlighet som en konkret tillämpning av tankarna bakom en helande arkitektur som är integrerad med landskapet.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.