Campus Virchow Charité, Masterplan. C.F. Møller

Campus Virchow Charité, Masterplan

Utformningen av översiktsplanen för Campus Virchow Charité i Berlins norra del bygger på en vision om att öppna det historiska sjukhusområdet och integrera det i staden.
 Campus Virchow Charité, Masterplan. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Adress

Berlin, Tyskland

Omfattning

42 ha / 235 000 m² användbar yta (netto) fördelad på 167 000 m² i form av nya sjukvårdsfunktioner och 77 000 m² expansionspotential för sjukvårdsfunktioner.

År

2020

Ingenjör

Arup

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med HENN

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbete med Neumann Gusenburger Landschaftsarchitekten

Andra samarbetspartners

ProDenkmal

Pris
Pris
  • 2:a pris i tävling. 2020

Det befintliga sjukhusområdet, som är centralt beläget i Berlins norra del, utvecklas till ett öppet och allmänt tillgängligt område med fyra nya kvarter, nya öppna platser och flera parker. Området utvecklas som en integrerad del av staden och ger invånarna tillgång till stora rekreationsområden samtidigt som nya, gröna förbindelser skapas. Kvaliteterna och strukturen i det befintliga sjukhusområdet, som är ett av Europas finaste exempel på paviljongsjukhus från 1906, förstärks genom att historiska axlar återskapas. Dessutom sker en omprogrammering av de centrala uterummen som skapar förbindelser genom sjukhusområdet. Den diagonalt löpande gatan Mittelallee förstärks genom låg bebyggelse med en väldefinierad kant längs hela allén och en ny landskapsbearbetning som frigör kapacitet för uppsamling av regnvatten.

Framtidssäker utveckling

Vid utformningen av översiktsplanen har det varit viktigt att definiera tomtfastigheter, samt att formulera tydliga mål och vägledande principer för att utveckla sjukhusets funktioner och forskning med största möjliga flexibilitet och framtidssäkring. Längs kanalen mot sydväst öppnas sjukhusområdet upp och här anläggs en park med sjukvårds- och utbildningsfaciliteter, öppna platser med umgängesytor och en framtida supercykelbana som ska förbinda Berlins centrala delar med de västliga förorterna. I en del av parken längs kanalen återställs den historiska sjukhusparken som bildar en länk mellan områdets urbana och rekreativa del och skapar en plats för stillhet och eftertanke. Sjukvårdsfunktionerna flyttas från det nuvarande, centrala läget längs Mittelallee till områdets södra del. Syftet är att skapa mer funktionella förbindelser mellan de olika klinikerna och frigöra utrymme för framtida forsknings- eller sjukvårdsanläggningar i områdets mitt.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.