Sjukhuset i Vestfold, masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Sjukhuset i Vestfold, masterplan

Masterplan för utbyggnad och renovering av sjukhuset i Tönsberg, Norge.
Fakta

Uppdragsgivare

Helse Sør-Øst RHF

Adress

Tønsberg, Norge

Omfattning

50 000 m² (nybyg)

År

2002-2009

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Kristiansen & Bernhardt arkitekter

Med en 6:e etapp vidarutvecklar sjukhuset sin struktur med en enkel och tydlig funktionell disponering och arkitektur. Skedet omfattar mer än 23.000 kvm och innehåller sov- och vårdavdelningar samt offentliga- och personalfunktioner. Sjukhuset kommer när det är tagit i bruk att vara närmare målsättningen om att vara ett modernt och framtidsanpassat sjukhus, som tillvaratar framtidens krav på service och trygghet för patienten. Kärnan i utvecklingsarbetet är det högresta centrala rummet, vilket spänner genom alla etagen. Rummet samlar de omkringliggande funktionerna i en tydlig och översiktlig helhet och kommer med sin placering nära huvudentrén att bli sjukhusets naturliga centrala centrum. Det centrala rummets arkitektur framhäver sjukhusets puls. Här anar man den tempofyllda trafiken på balkongerna, säng- och vårdavdelningarna och här är det utgång till de offentliga gemensamma funktionerna: Restaurang, café, bibliotek, mötesrum, aula och kioskförsäljning, på bottenplanet.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.