Utvidgning av Tübingen University Hospital. C.F. Møller. Photo: HENN

Utvidgning av Tübingen University Hospital

Utbyggnaden av ett tyskt universitetssjukhus sätter höga standarder för hållbar sjukhusbyggnad. Dessutom ligger fokus på helande arkitektur med dagsljus, flöden och vägvisare samt flexibla strukturer för framtidssäkrade konstruktioner.
 Utvidgning av Tübingen University Hospital. C.F. Møller. Photo: HENN
Fakta

Uppdragsgivare

Land Baden-Württemberg Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Adress

Tübingen, Tyskland

Omfattning

50 803 m²

År

2021-2022

Ingenjör

Klett Ingenieure

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med HENN

Andra samarbetspartners

Bartenbach Lightning solutions

Pris
Pris
  • 4:a pris i international arkitekttävling. 2022

Projektet är en del av huvudplanen för universitetssjukhuset i Tübingen, i den tyska delstaten Baden-Württemberg, och uppfyller delstatens höga hållbarhetskrav. Energieffektivitet, ett hälsosamt inomhusklimat, låga livscykelkostnader och lokala material med ett lågt koldioxidavtryck är centrala punkter i designen.

Utvidgningen av Tübingen University Hospital består av tre byggnadsvolymer byggda som hybridkonstruktioner av trä. Fasaddesignen visar byggnadens funktionella skiktning, med behandling och laboratorier placerade i en solid bas. Högst upp finns avdelningarna i en träkonstruktion. Här är fasaderna klädda i återvunnen aluminium och har en strikt fönstersammansättning. Däremellan ligger ankomstvåningarna med öppenvårdsavdelningar och allmänna distributionsområden, där trästrukturen är synlig i interiören, glasfasader med dubbelhöjd drar in dagsljuset och utsikten över den gröna omgivningen stöder vägvisningen. Fasaddesignen återspeglar byggnadens generiska struktur med en enkel geometri som stöder vägvisning, effektiva utrymmen och arbetsflöden och ett optimalt flöde för patienterna samtidigt som diskretion garanteras.

Fokus på dagsljus, varierande rumsdimensioner och hälsosamma material säkerställer ett bra och rekreativt inomhusklimat för arbetsmiljön och patienternas välbefinnande. De inre fasaderna är klädda i trä medan glasfasaderna är utformade utifrån simuleringar som beräknar solstrålningen för att uppnå ett bra termiskt inomhusklimat. På flera ställen dras dagsljuset in i volymerna via innergårdarna, där det leds vidare till intilliggande utrymmen och sjukhusbyggnadens inre korridorer. Dagsljuset används alltså optimalt och är genomgående i hela byggnadsstrukturen, där det både är energioptimerande, rekreativt och stödjer vägvisningen.

Byggnaden är diskret integrerad i områdets gröna landskap, som dras fram till byggnadens bas där de stora glasfasaderna släpper in omgivningen.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.