MarselisborgCentret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. C.F. Møller

MarselisborgCentret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Centret – i två plan – innehåller konferens- och möteslokaler, varmvattenbassänger och café.
 MarselisborgCentret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Region Midtjylland (tidligere Århus Amt)

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

1 600 m²

År

1996-2001

Tävling

1:a pris i tävling, efter prekvalifikation. 1996

Byggherrerådgivning

Jan Groth Berntsen, Århus Kommunehospital

Ingenjör

Crone & Koch

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling, efter prekvalifikation. 1996

MarselisborgCentret i Aarhus är ett danskt centrum för rehabilitering, forskning och utveckling. Centret – i två plan – innehåller konferens- och möteslokaler, varmvattenbassänger och café. Det är beläget mellan Marselisborg Hospitals gamla byggnader från 1913.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.