MarselisborgCentret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. C.F. Møller

MarselisborgCentret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Centret – i två plan – innehåller konferens- och möteslokaler, varmvattenbassänger och café.
 MarselisborgCentret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Region Midtjylland (tidligere Århus Amt)

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

1600 m²

År

1996-2001

Tävling

1:a pris i tävling, efter prekvalifikation. 1996

Byggherrerådgivning

Jan Groth Berntsen, Århus Kommunehospital

Ingenjör

Crone & Koch

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling, efter prekvalifikation. 1996

MarselisborgCentret i Aarhus är ett danskt centrum för rehabilitering, forskning och utveckling. Centret – i två plan – innehåller konferens- och möteslokaler, varmvattenbassänger och café. Det är beläget mellan Marselisborg Hospitals gamla byggnader från 1913.

Läs mera
Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.