Northway medicinska center - Vilnius. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Northway medicinska center - Vilnius

Northway Medical Centre ligger på ett befintligt sjukhusområde i Vilnius och är ett klassiskt exempel på läkande arkitektur. Kliniken bygger på naturens egna läkande egenskaper, samtidigt som strukturen säkerställer effektivitet och livslängd.
 Northway medicinska center - Vilnius. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Northway Medicinos Centrai Diana Bumelyte Chief Executive

Adress

Vilnius, Lithuania

Omfattning

11 150 m² + 4.100 m² underjordisk parkering. Brutto/netto-faktor för kliniska områden: 2,0 (11.150 brutto m², 5.600 netto m²

År

2023-

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med APLAN

Landskap

C.F. Møller Architects

I Vilnius skogslandskap förkroppsligar Northway Medical Centre principerna för designstrategin Healing Architecture.

Byggnaden är sammanflätad med den sluttande terrängen, vilket ger utsikt över de natursköna omgivningarna, bra dagsljusförhållanden i kliniken och de läkande egenskaperna hos kopplingen till naturen. Med betoning på en modulär struktur med nedskalade volymer, rymd och en icke-institutionell interiör utstrålar kliniken värme och verkar välkomnande. Den gröna omgivningen och det rikliga dagsljuset skapar en miljö som främjar patienternas tillfrisknande och personalens välbefinnande. Flexibilitet, tydlig logistik och effektivitet står i centrum för Northway Medical Centre, där standardiserade strukturer gör kliniken anpassningsbar till framtida behov. Strömlinjeformade arbetsflöden optimerar utrymmesanvändningen och ökar personalens produktivitet. Med tydligt definierade områden på och utanför scenen främjar designen en säker arbetsmiljö och prioriterar personalens välbefinnande.

Harmonisk och effektiv

Byggnaden består av tre nedskalade kubiska volymer som binds samman av en central och transparent glasbyggnad, hjärtat i komplexet, som rymmer entré, lobby och lounge. Ankomstbyggnaden har utsikt över de gröna omgivningarna, där byggnaden har en slående och harmonisk närvaro i landskapet. Det centrala området ger en viktig överblick över kliniken och tillgång till de tre volymer som innehåller de kliniska avdelningarna. På de övre nivåerna i glasbyggnaden finns lounger och ljusa väntrum samt tillgång till takterrasser. Behandlings- och vårdavdelningarna är separerade från de allmänna utrymmena i ankomstbyggnaden och ligger i de tre angränsande volymerna. På bottenvåningen finns polikliniker och bilddiagnostik med kort avstånd till väntrummet. På första våningen ligger operationssalar, intensivvård och dagavdelningar i nära anslutning till varandra och diskret placerade i förhållande till det offentliga livet på bottenvåningen. På de övre våningarna är avdelningarna organiserade kring en arbetsstation med direkt utsikt över skogens trädtoppar.

Natur och funktionalitet förenas i arkitekturen på Northway Medical Centre och skapar en framtidssäker klinik med fokus på återhämtning och välbefinnande för både patienter och personal.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.