Nye Haraldsplads Sjukhus – patientbyggnad. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Nye Haraldsplads Sjukhus – patientbyggnad

Den nya huvudbyggnaden på Haraldsplass Diakonale Sjukhus består bland annat av en ny huvudingång, ett nytt miljörum, akutmottagning och sängrum med totalt 170 bäddar, varav tre fjärdedelar är enkelrum.
 Nye Haraldsplads Sjukhus – patientbyggnad. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Adress

Bergen, Norge

Omfattning

14 200 m²/187 bädder

År

2011-2018

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2012

Byggherrerådgivning

Erstad & Lekven Bergen

Entreprenör

LAB Entreprenør AS

Ingenjör

Rambøll Norge, Sweco Norge

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Asplan Viak

Pris
  • Building Better Healthcare Award - Best International Design. 2019
  • European Healthcare Design 2019 Awards - highly commended. 2019
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2012

Den nya byggnaden ligger framför det ursprungliga sjukhuset från 1940, mellan Ulrikens fot och Møllendalselven, och byggnadens form följer flodens lopp. Alla patientrum har utsikt över staden och dalen via generösa fönster som också dimensionerats för att ge utsikt från patientens säng.

Till skillnad från traditionella sjukhus finns inga långa korridorer. I stället ligger gårdsmodellen till grund för sängavdelningarna. Den ger en effektiv logistik, flexibilitet och skapar närhet mellan vårdpersonal och patienter.

Sängplatserna är fördelade runt två stora, täckta atrier som bildar en ram runt allmänutrymmena: En offentlig foajé med reception och kafé, och ett mer privat gemensamt utrymme för patienterna och deras gäster. Atrierna för in dagsljus i byggnaden och bidrar samtidigt till att skapa översikt och förenklar orienteringen.

En gångbro mellan huvudbyggnaden och det befintliga sjukhuset garanterar effektiv anslutning för både nya och inlagda patienter samt för personal och anhöriga.

Projektet har haft fokus på miljö och livslängd. Stor vikt har lagts vid att hitta underhållsfria naturmaterial.

Byggnadens fasad har ett materialuttryck som harmoniserar med de befintliga byggnaderna och samtidigt återspeglar det moderna i den nya byggnaden. Ekbeklädnaden med vit fiberbetong ger ett varmt och inbjudande uttryck.

En ny gångbro över Møllendalselven hamnar i linje med sjukhusets nya huvudingång vilket skapar en tydlig och logisk åtkomst för fotgängare och cyklister från Årstadveien, där det utöver dagens busshållplats snart kommer att finnas en spårvagnsstation.

Den skyddade lindallén och de vackra parkytorna i sjukhusområdets södra del bevaras som de är i dag.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.