Vårdcentral och kvartershus i östra Aalborg. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Vårdcentral och kvartershus i östra Aalborg

Det kombinerade hälso-/sjukvårdscentret/kvartershuset ska utgöra en attraktiv miljö rent yrkesmässigt för läkare och annan medicinsk personal, men samtidigt också fungera som ett inbjudande center i ett i övrigt ganska likformigt bostadskvarter.
 Vårdcentral och kvartershus i östra Aalborg. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Region Nordjylland Aalborg Kommune Himmerland Andelsboligforening

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

7 500 m² (herav 5.000 m² til hälso-/sjukvård)

År

2011-2012

Tävling

1:a pris i totalentreprenadtävling. 2011

Entreprenör

A. Enggaard

Ingenjör

Ingeniørfirmaet ISC

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Aalborg kommuns arkitekturpris. 2012
  • 1:a pris i totalentreprenadtävling. 2011

Tanken är att de boende i området ska ha lust att komma hit även om de inte behöver sjukvård. Det nya centret, som ligger i ett område med ca. 1000 bostäder, ska förutom kliniklokaler för allmänläkare och specialistläkare, tandläkare, sjukgymnaster o.s.v. rymma funktioner som hemsjukvård, barnavårdscentral och rehabilitering, liksom samhällsservice, hälsocafé, informationscenter och gym. Genom att den ligger på en sockel, och därmed är något högre än omgivande bebyggelse, har byggnaden vissa skulpturala kvaliteter. Till det kommer utsikten över det gröna parkområdet, med sittplatser som fungerar som naturliga mötesplatser.

Inuti byggnaden går gångvägen i en slinga – en lösning som ger korta avstånd och underlättar orienteringen. En gemensam yta fungerar som en samlande faktor för de olika funktionerna – bland annat för att användare och boende härifrån kan ta sig ut till en rad gröna gårdsrum; trädgårdar på markplan och takterrasser en trappa upp. De gröna inslagen och ett rikligt ljusinsläpp har prioriterats högt. Samtidigt har man lagt vikt vid att byggnaden ska vara lättillgänglig för alla grupper. Korridorer och toaletter har därmed fått extra bredd, samtidigt som man valt att använda byggmaterial och växter som inte skapar problem för allergiker.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.