Tampere psykiatrisk klinik. C.F. Møller. Photo: Wellu Hamalainen

Tampere psykiatrisk klinik

Ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors Universitetssjukhus, en byggnad till stöd för patientens läkande process och personalens arbetsmiljö – en helande miljö för det gemensamma bästa.
 Tampere psykiatrisk klinik. C.F. Møller. Photo: Wellu Hamalainen
Fakta

Uppdragsgivare

PSHP, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

Adress

Tampere, Finland

Omfattning

30 000 m², 180 bäddar för olika psykiatriska hälsoenheter

År

2017-2023

Ingenjör

WSP, AX, Granlund

Arkitekt

C.F Møller Architects i samarbete med ARCO Architecture Company

Landskap

Rambøll

Pris
  • Vinnare Tampere Bygnnadspris. 2023

Den psykiatriska kliniken består av en fristående tillbyggnad till Tammerfors Universitetssjukhus, placerad i utkanten av sjukhusområdet i angränsning till ett omgivande natur- och friluftsområde. Sammanlänkningen med sjukhusets infrastruktur ger organisatoriska och strukturella fördelar samtidigt som den avskilda placeringen ger byggnaden en egen identitet och avskildhet som tillsammans med naturkontakt och möjlighet till utemiljöer är till stor fördel för den psykiatriska vården.

Anläggningen har ett flexibelt strukturellt koncept som stöder patientens läkningsprocess och personalens arbetsmiljö. Strukturen skapar en mängd olika miljöer med privata, sociala och offentliga utrymmen, både inom- och utomhus, för att uppfylla de psykiatriska patienternas behov, vilja och förmåga att vara en del av vardagen och anpassa sig till livet i omvärlden.

Tre U-formade vårdbyggnader riktade ut mot den omgivande naturen och en administrations- och aktivitetsbyggnad arrangerade i en ring bildar tillsammans en gemensam kringbyggd gård. Aktiviteter, besök och social samvaro samlas kring och nyttjar innergårdens trygga och avskilda miljö.

Vårdbyggnaderna är organiserade med avdelningar placerade i par med en gemensam personal- och funktionskärna i mitten, vilket skapar optimal flexibilitet och effektivitet samtidigt som det ger en god överblick och säkerhet på avdelningen. Den cirkulära strukturen tillsammans med vertikala noder i varje byggnadsvolym garanterar korta avstånd och god kommunikation genom hela anläggningen.

Byggnaden är inspirerad av den befintliga kliniken i Pitkäniemi, som har en naturträdgårdsliknande miljö, och Tammerfors industriarv som kombinerar tegel och trä med den omgivande naturen. Båda anses främja läkningsprocessen. Kombinationen av dessa element skapar en modern, lokalt förankrad miljö med både patient och personal i fokus – en helande miljö för det gemensamma bästa.

Kliniken erbjuder 180 bäddar för olika psykiatriska vårdenheter som: akutmottagning, psykosenhet, krisenhet, poliklinik, somatopsykiatrisk enhet, neuropsykiatrisk enhet, humörstörningsenhet, neuromoduleringsenhet, missbruksenhet samt psykos + rättspsykiatrisk enhet.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.