Danderyds sjukhus. C.F. Møller

Danderyds sjukhus

En stor utbyggnad av Danderyds sjukhus i Stockholm ska säkerställa lokaler som effektiviserar vården och förbättrar arbetsmiljön. C.F. Møller Architects är delaktiga genom att rita en av de nya vårdbyggnaderna.
 Danderyds sjukhus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Locum

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

30 000 m²

År

2018-

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Carlstedt Arkitekter

Landskap

C.F. Møller Architects

Den 14 våningar höga byggnaden ska rymma minst 164 vårdplatser, mottagningar, stödfunktioner till angränsande verksamheter samt en ny helikopterplattform. Huset länkas ihop med den nya byggnaden för akutvård vilket kommer underlätta flödet mellan byggnaderna.

Formen på den nya vårdbyggnaden gör att besökaren kommer att mötas av den mänskliga skalan, då entrén placeras i de låga delarna av huset som vetter mot parken. Struktur och organisation har varit viktiga aspekter i utformningen av fasaden för att möjliggöra framtida flexibilitet. Strukturen är rationell och tydlig och liknar den karaktäristiska arkitekturen på Danderyds sjukhus. Byggnadsvolymen har optimerats för att möjliggöra god utsikt från vårdrumsplanen. På de nedre mottagningsplanen har kommunikation, samt möjlighet till cirkulation varit viktigt att uppnå.

Den nya vårdbyggnaden möjliggör att den mottagnings- och slutenvårdsverksamhet som bedrivs kan möta dagens myndighetskrav, tillämpa moderna arbetssätt, utföra patientsäker vård och samtidigt utveckla vårdens effektivitet.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.