Universitetssjukhus i Køge. C.F. Møller. Photo: Rådgivergruppen USK

Universitetssjukhus i Køge

Universitetssjukhuset i Køge (USK) är en utvidgning av befintliga Køge Sygehus, som därigenom tredubblar sin areal till totalt 177 000 m². Projektet bygger vidare på det befintliga sjukhusets överskådliga uppbyggnad med ett enkelt, överordnat trafiksystem och gröna, lättillgängliga innergårdar och uppehållsutrymmen.
 Universitetssjukhus i Køge. C.F. Møller. Photo: Rådgivergruppen USK
Fakta

Uppdragsgivare

Region Sjælland

Adress

Køge, Denmark

Omfattning

177 000 m² (130000 m² nybyg)

År

2013-2017

Tävling

1:a pris i international tävling. 2013

Byggherrerådgivning

BASCON

Ingenjör

Rambøll i samarbete med Alectia og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med CUBO arkitekter och Gehl Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i international tävling. 2013

Universitetssjukhuset behåller den nuvarande korridoren som huvudsaklig gångväg och utvidgar den med fyra vertikala transportvägar. I anslutning till varje transportväg finns ett torg med tillhörande grönområde. På så sätt kan såväl patienter som anhöriga och personal orientera sig enkelt och smidigt.

Gröna omgivningar, rikligt med dagsljus, innergårdar, gröna tak och behaglig utsikt är viktiga inslag i arkitekturen och ger en vilsam och helande känsla. Det ursprungliga landskapet – den karakteristiska, ringformade skogen som omger sjukhuset – utökas med små sjöar, vattendrag och planteringar, och alla de nya patientrummen har utsikt mot landskapet västerut eller mot Køgebukten.

Byggtekniskt sett utnyttjas kvadratmetrarna optimalt. Bland annat har man säkerställt att våningsytorna kan hållas fria för primära kliniska funktioner. Detta åstadkoms genom att de installationstekniska anläggningarna (el, vvs, ventilation, brandskydd m.m.) placeras separat vid varje rum istället för att samlas centralt i byggnaden som traditionellt är vanligast i sjukhus. På så sätt blir det lättare att justera funktionerna för varje enskilt rum, vilket gör byggnaden mer framtidsanpassad.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.