TAYS Tammerfors universitetssjukhus. C.F. Møller

TAYS Tammerfors universitetssjukhus

Den flexibla strukturen och utbyggnaden av Tammerfors universitetssjukhus TAYS i Finland optimerar förutsättningarna för läkning och arbetsmiljö och anpassar sig till omgivningen.
Fakta

Uppdragsgivare

TAYS UJO Hospital District management + TAYS POJO Hospital project organization

Adress

Tampere, Finland

Omfattning

170 000 m² kliniskt utrymme (+ 25.000 m² ombyggnad av befintliga byggnader + ca 50.000 m² logistikcenter och parkering). Brutto/netto-faktor 2,3 (170.000 brutto m², 75.000 netto m²)

År

2021-

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med ARCO, Rami Architects, Tähti-Set, UKI Architects, Kontukoski Architects

Pris
Pris
  • 1. præmie i konkurrence (på organisation/bemanding). 2020

Projektet är en del av en översiktsplan för det lokala universitetet, det somatiska sjukhuset och psykiatrin. Utbyggnaden omfattar akut-, operations- och intensivvårdsavdelningar samt allmänna öppenvårdsavdelningar och avdelningar för olika specialiteter. Dessutom kommer en ny överbyggnad och vägvisning som förbinder de befintliga volymerna med de nya via en distributionsring att skapa en huvudstruktur för hela sjukhuset.

Effektiv och läkande arkitektur

Förutom effektivitet, i form av en modulär och standardiserad byggnadsstruktur som kan anpassas till framtida förändringar och förbättra arbetsflödet, har designen fokuserat på att skapa en läkande arkitektur som stöder en god arbetsmiljö och patienternas välbefinnande. Detta återspeglas i kompositionen av volymen, som ger optimala dagsljusförhållanden i hela byggnaden och en fantastisk utsikt från de översta sängpartierna. Designen stöder också en intuitiv och välkomnande vägvisning med separata distributionskorridorer för att garantera diskretion och effektivitet, samt varma material som ger en atmosfär av hemtrevnad och avskildhet.

Inbjudande atmosfär

Den nya sjukhusbyggnaden är anpassad till sin omgivning och de befintliga sjukhusbyggnaderna. För att undvika att utbyggnaden ska verka massiv är den uppdelad i mindre volymer med varierande höjd. Denna sammansättning skapar en välkomnande atmosfär för både patienter, anhöriga och personal.

Materialen på fasaden visar byggnadens indelning. Behandlingsrummen har en taktil och varm fasad med gallerstruktur och öppna glasfasader vid huvudentrén och väntrummen. Sängpartierna har vita vertikala gavlar som är kopplade till den befintliga sjukhusbyggnaden.

För att skapa en innovativ och effektiv struktur har projektet utvecklats genom att involvera användarna och integrera internationell best practise.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.