LMU Universitetshospital Campus Grosshadern. C.F. Møller

LMU Universitetshospital Campus Grosshadern

Översiktsplan som förvandlar en monoton ”sjukvårdsfabrik” från 1970-talet till ett mångsidigt och grönt sjukhussamhälle i mänsklig skala.
 LMU Universitetshospital Campus Grosshadern. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Freistaat Bayern Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Staatliches Bauamt München 2 Projektgruppe Neubau Grosshadern H 3.4 Ansp: Philipp Treuheit und Dieter Schuster

Adress

München, Tyskland

Omfattning

140 000 m² (Phase 1), 280000 m² Total, ca. 30 ha. Campus

År

2019-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2020

Byggherrerådgivning

Eisenreich. Drechsel. Partner. Architecten Wöhrdstrasse 91 93059 Regensburg mail@eisenreich-drechsel.de / eisenreich@eisenreich-drechsel.de Werner Eisenreich

Ingenjör

Wetzel & von Seht Klett Ingenieure

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med HENN

Landskap

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten

Andra samarbetspartners

HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft HHP Nord/Ost Büro Heinekamp

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2020

Grosshadern Campus är en del av universitetssjukhuset vid Ludwig Maximillian-universitetet (LMU) i München, som tillhör de ledande medicinska institutionerna både nationellt och internationellt. Det nya campuset består av sex nya kliniska centra, och är det största offentliga byggprojektet i Bayern sedan det ursprungliga sjukhuset byggdes på 1970-talet. Den första delen av byggfasen i detta storskaliga projekt omfattar uppförandet av tre kliniker, hjärt- och lungcentrum, kärlcentrum och onkologicentrum, samt ett nytt diagnostiskt centrum. Den sammanlagda golvytan är omkring 140 000 m² brutto. Denna inledande byggnadsetapp står för cirka 60 procent av det nya sjukhusets totala storlek och finansieras av det tyska förbundslandet Bayern med omkring en miljard euro. En viktig del av designen är en park som bidrar till rehabilitering och fungerar som en mötesplats för patienter, personal och anhöriga. Parken – anläggningens lunga – är sammanvävd med den nya interna huvudgatan som utgör det logistiska hjärtat, vilket ökar trivseln och gör översiktsplanen unik.

Mänskligt och helande

Genom planteringar på taken längs huvudgatan, tillsammans med flertalet terrasser och trädgårdar i byggnadens insida, vävs naturens element systematiskt in i sjukhusets kärnstruktur. Landskapskonceptet är avsett att skapa variation mellan platser och stämningar, samt främja patienternas välbefinnande och återhämtning. Denna idé ligger i linje med den grundläggande principen för samtida sjukvårdsarkitektur, där fokus ligger på människan. De befintliga höghusen kommer gradvis att rivas och ge plats för ett sammanhängande och välkomnande kluster av byggnader. Den lägre profilen förvandlar den nuvarande monotona ”sjukvårdsfabriken” till en varierad, urban och mänsklig silhuett. I fokus för översiktsplanen står korta avstånd, tydlig orientering och inbjudande design. Den modulära strukturen gör att planen enkelt kan utökas vid behov, vilket ger ett campus med hög grad av flexibilitet och hållbarhet. Det väl tilltagna entréområdet med ett atrium som badar i dagsljus tillför kvalitet och blir en karakteristisk samlingspunkt för det nya campusområdet.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.