Regional Sterilcentral, Herlev. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Regional Sterilcentral, Herlev

Region Huvudstaden har beslutat att samla steriliseringen av instrument i två nya sterilcentraler för att uppnå en högre och enhetlig kvalitet i förvaltning, utbildning, fysiska ramar, apparatur, dokumentation och spårbarhet.
 Regional Sterilcentral, Herlev. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

Region Hovedstaden, Herlev Hospital

Adress

Herlev, Denmark

Omfattning

12 400 m²

År

2014-2019

Byggherrerådgivning

Niras (generalkonsulttjänst)

Entreprenör

Einar Kornerup og Elindco Byggefirma

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Regional Sterilcentral Herlev är den sista av de båda nya regionala centralerna för sterilisering av sjukhusinstrument i huvudstadsregionen. Den nya sterilcentralen på Herlevs sjukhus ska placeras i förlängningen av den kommande utbyggnaden av sjukhusets servicebyggnad.

Projektet omfattar mottagning av orena vagnar, tömning, sortering, tvätt, sterilisering, packning av varor och distribution av rena varor och vagnar till sjukhusen.

Sterilcentralen består av tre våningar samt en våning under jord, som ansluts till den befintliga transportkulverten på Herlev Sjukhus. På byggnadens tak kommer det att byggas en avskärmad kylstation.

Då kraven på rums- och takhöjder i sterilcentralen skiljer sig från de som gäller för den befintliga servicebyggnaden, skapas det en separation i form av en mellanbyggnad, där fasaden mot söder och norr dras inåt. Denna markering i fasaden används som personalingång till sterilcentralen.

Fasaderna bevarar uttrycket från den befintliga servicebyggnaden med den upphöjda basen, de horisontella banden som utgör våningsplansseparationer, och de lodräta fasadmarkeringarna. Där emellan fyller man ut med transparent fasad i form av ett glas-/aluminiumfasadsystem på de båda nedersta våningarna och ett stängt fasadsystem i form av lätta sandwichelement på den översta våningen, där tekniken är placerad. Framför fasadsystemen finns solskydd.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.