Gentofte Hospital. C.F. Møller. Photo: Gentofte hospital - Helene Ryttersgaard

Gentofte Hospital

Projektet är en generalplan för en utbyggnad av Gentofte Hospital. Målet har varit att uppdatera sjukhuset till
 Gentofte Hospital. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

Region Hovedstaden

Adress

Gentofte, Denmark

Omfattning

15 000 m²

År

2005-2009

Tävling

1:a pris i tävling efter prekvalifkation. 2005

Byggherrerådgivning

COWI A/S

Entreprenör

Hoffmann A/S

Ingenjör

Moe og Brødsgaard Rådgivende Ingeniører Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Konstnär

Mille Kalsmose-Hjelmborg

Andra samarbetspartners

Spangenberg & Madsen (el)

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling efter prekvalifkation. 2005

tidsenliga tekniska krav samt att optimera logistiken.

Huvudidén är att utvidga sjukhuset genom att sätta in en ny modern kärna i den ursprungliga åttaformade byggnaden. Projektet omfattar också renovering och modernisering av de befintliga delarna. Alla sjukhusets dagvårdsavdelningar kommer att läggas i bottenplan i förbindelse med nybyggnationen och innehålla bl.a. informations- och väntrum för att underlätta orienteringen och skapa det bästa möjliga patientflödet. Nybyggnationen ska på de översta våningarna rymma de mest apparattunga rummen, t.ex. 24 nya operationssalar. De gamla byggnaderna kommer på motsvarande våningar att användas till vårdavdelningar. Organisationen med vårdavdelningar i åttaform runt om behandlingsavdelningarna betyder minsta möjliga transport i det dagliga arbetet - till fördel för patienter och personal.

För att behålla karaktären i den ursprungliga tegel- byggnaden från 1920- talet är nybyggnationen annorlunda; lätt, transparent med en fasad beklädd med blästrat glas.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.