Hamburg Herzzentrum UHZ. C.F. Møller

Hamburg Herzzentrum UHZ

UHZ Heart Centre är en del av masterplanen för att utveckla kliniken i Eppendorf till ett av Europas mest moderna sjukhus och innehåller ett komplext program med akutavdelningar, operationssalar, dagkliniker och såväl intensivvårdsavdelning som vanliga vårdfaciliteter.
 Hamburg Herzzentrum UHZ. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Adress

Hamburg, Tyskland

Omfattning

70 000 m² - 43.300 m² klinikker/8.200 m² kjeller/18.000 m² parkeringsanlegg

År

2017

Byggherrerådgivning

D&K drost consult GmbH

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Henn

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 2. pris i international arkitekttävling. 2017

Byggnadens volym svarar mot ambitionerna med stadsplanen, som är att skapa en ny, tydligt avgränsad boulevard som ska bli den framtida ryggraden för hela klinikens struktur; och den exteriöra volymen såsom den är definierad på planeringsskisserna görs levande och förädlas via en serie indragningar och nischer som skapar en välkomnande huvudentré samt gröna utomhusterrasser i närheten av patientavdelningarna.

Interiören är utformad som en kontrast till den monolitiska tegelexteriören och får en varm och hemtrevlig atmosfär med träbeklädnader, dubbla takhöjder och rikligt med dagsljus överallt via stora terrasserade innergårdar med planteringar. Alla patientrum är placerade med utsikt ut mot den omgivande miljön, och den flexibla layouten hos avdelningarna gör att verksamheten kan effektiviseras samtidigt som man säkerställer närheten mellan personalen och patienterna i alla lägen.

Byggnadens funktionella program har en logisk indelning för att garantera flexibiliteten, smidiga flöden och intuitiv wayfinding för personalen, patienterna och deras släktingar. I markplanet finns sektioner för dagpatienter och akutavdelningar, medan det första våningsplanet rymmer operationssalar och intensivvårdsavdelningar. De övre våningsplanen med vanliga avdelningar är formade runt en innovativ central sektion som innehåller vertikal cirkulation och två specialområden för patientväntsalar respektive vårdstationer, som är placerade nära varandra men som ändå utgör separata enheter fördelade på flera våningsplan.

På så sätt kan personalteam från olika sektioner träffas och umgås i lugna, öppna områden, medan patienterna och deras släktingar kan njuta av ljusa och inbjudande flernivåutrymmen som skapar en stressreducerande miljö, i enlighet med principerna för läkande arkitektur.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.