Brønderslev Sundhedshus. C.F. Møller. Photo: Anders Sune Berg

Brønderslev Sundhedshus

Region Nordjylland vill locka till sig flera läkare. En av regionens satsningar är att etablera en rad vårdinrättningar i Nordjylland i syfte att skapa förutsättningar för unika vårdsamarbeten – och göra det enklare för områdets invånare att få vård. Den senaste är Brønderslevs nya vårdinrättning på 5 000 m², som byggts i stadens norra utkanter. I byggnaden finns både kommunala och regionala resurser. Förutom allmänläkare ska den vara arbetsplats åt fyra specialistläkare och innehålla en rad av Brønderslev kommuns friskvårds- och rehabiliteringsfunktioner. Byggnadens gemensamma lokaler omfattar reception, café, omklädningsrum för personalen samt en takterrass.
 Brønderslev Sundhedshus. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Uppdragsgivare

Brønderslev Sundhedshus I/S (Region Nordjylland och Brønderslev Kommune)

Adress

Brønderslev, Denmark

Omfattning

5000 m² bygning, 3,4 ha grund

År

2012-2015

Tävling

Segrar i anbudstävling. 2012

Byggherrerådgivning

C.F. Møller i samband med MOE

Entreprenör

HP Byg A/S

Ingenjör

COWI

Arkitekt

Design: C.F. Møller Architects, Projektering: KPF Arkitekter

Landskap

Design: C.F. Møller Landscape, Projektering: KPF Arkitekter

Pris
Pris
  • Segrar i anbudstävling. 2012

Den nya vårdcentralen är byggt i två våningar och indelad i östra och västra delen: Från den centrala entrén leder en korridor till den regionala delen i öster och den kommunala delen i väster, som båda är ordnade kring ett inre gårdsrum som skänker rymd och ljus åt interiörerna, härunder två träningslokaler i kommundelen.

Utvändigt består byggnaden av hårdbränt skärmtegel, som uttrycksmässigt smälter in i det öppna landskapets toner och kombineras med exakta utskärningar i fasaden som ger ett raffinerat intryck åt de enskilda utrymmena.

När det gäller energi och hållbarhet uppfyller den nya vårdinrättningen de mest ambitiösa målsättningarna: Byggnaden är certifierad enligt DGNB-DK Silver och uppfyller energiklass 2020. Byggnaden är Brønderslev kommuns första byggnad med Dansk hållbarhetscertifiering.

Läs mera
Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.