Brønderslev Sundhedshus. C.F. Møller. Photo: Anders Sune Berg

Brønderslev Sundhedshus

Region Nordjylland vill locka till sig flera läkare. En av regionens satsningar är att etablera en rad vårdinrättningar i Nordjylland i syfte att skapa förutsättningar för unika vårdsamarbeten – och göra det enklare för områdets invånare att få vård. Den senaste är Brønderslevs nya vårdinrättning på 5 000 m², som byggts i stadens norra utkanter. I byggnaden finns både kommunala och regionala resurser. Förutom allmänläkare ska den vara arbetsplats åt fyra specialistläkare och innehålla en rad av Brønderslev kommuns friskvårds- och rehabiliteringsfunktioner. Byggnadens gemensamma lokaler omfattar reception, café, omklädningsrum för personalen samt en takterrass.
 Brønderslev Sundhedshus. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Uppdragsgivare

Brønderslev Sundhedshus I/S (Region Nordjylland och Brønderslev Kommune)

Adress

Brønderslev, Denmark

Omfattning

5 000 m² bygning, 3,4 ha grund

År

2012-2015

Tävling

Segrar i anbudstävling. 2012

Byggherrerådgivning

C.F. Møller i samband med MOE

Entreprenör

HP Byg A/S

Ingenjör

COWI

Arkitekt

Design: C.F. Møller Architects, Projektering: KPF Arkitekter

Landskap

Design: C.F. Møller Architects, Projektering: KPF Arkitekter

Pris
Pris
  • Segrar i anbudstävling. 2012

Den nya vårdcentralen är byggt i två våningar och indelad i östra och västra delen: Från den centrala entrén leder en korridor till den regionala delen i öster och den kommunala delen i väster, som båda är ordnade kring ett inre gårdsrum som skänker rymd och ljus åt interiörerna, härunder två träningslokaler i kommundelen.

Utvändigt består byggnaden av hårdbränt skärmtegel, som uttrycksmässigt smälter in i det öppna landskapets toner och kombineras med exakta utskärningar i fasaden som ger ett raffinerat intryck åt de enskilda utrymmena.

När det gäller energi och hållbarhet uppfyller den nya vårdinrättningen de mest ambitiösa målsättningarna: Byggnaden är certifierad enligt DGNB-DK Silver och uppfyller energiklass 2020. Byggnaden är Brønderslev kommuns första byggnad med Dansk hållbarhetscertifiering.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.