Coburgs Sjukhus. C.F. Møller

Coburgs Sjukhus

Det framtidsorienterade och flexibla sjukhuset i Tyskland skapar idealiska förutsättningar för tvärvetenskapligt samarbete, digitalisering och helande med sin effektiva struktur, goda dagsljusförhållanden och utsikt över den gröna omgivningen.
 Coburgs Sjukhus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Klinikum Coburg GmbH

Adress

Coburg, Tyskland

Omfattning

81 000 m²

År

2021, Tävling

Ingenjör

IB Klett & IB Süss

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Henn Architects

Landskap

Jühling & Köppl

Andra samarbetspartners

HT Hospitaltechnik

Den flexibla och modulära strukturen den nya byggnaden för Coburgs sjukhus är utformad för att kunna anpassas till framtida behov när det gäller digital, teknisk och funktionell utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn, bland annat genom att strukturen kan byggas ut sömlöst i västlig och sydlig riktning.

Det gröna och frodiga landskapet som arkitekturen integreras med är karakteristiskt för regionen. Den nya kliniken består av byggnadsmoduler som trots variationer i storlek och höjd bildar en horisontellt sammanhängande helhet. Kompositionen skapar inre gårdar och trädgårdar som ger gröna vyer, bra dagsljusförhållanden, naturlig ventilation och rekreationsutrymmen.

Effektivt arbetsflöde och säker orientering

Ankomsten till den nya byggnaden för Coburgs sjukhus sker via en bred förgård med ingång till en foajé i dubbelhöjd på bottenvåningen, där patienter och anhöriga lätt kan orientera sig och hänvisas till olika kliniska avdelningar och bäddavdelningar via en längsgående inre gata. De horisontella, tätt sammanhängande avdelningarna skapar också goda förutsättningar för tvärvetenskapligt samarbete och ett effektivt arbetsflöde med korta avstånd.

Alla avdelningar är organiserade i form av en munk med personalfunktioner i den inre ringen mot gården, som är sammankopplade via glasbryggor, för optimalt arbetsflöde och flexibilitet. Sängpartierna är placerade längst bort med optimal utsikt över en grön takterrass och landskapet i alla riktningar.

Med ett tydligt och robust logistikkoncept visar designen en hög grad av rumslig kvalitet och en effektiv, standardiserad byggnadsstruktur för ett effektivt arbetsflöde och säker orientering.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.