Nytt sjukhus på Nordsjälland. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller/CUBO

Nytt sjukhus på Nordsjälland

Idén bakom projektförslaget för Nordsjällands nya akutsjukhus har varit att skapa ett landmärke i stil med Frederiksborgs slott – ett landmärke som representerar hur arkitektur och natur kan smälta samman och utgöra en plats där det är tryggt att vara patient och besökare, en extremt välfungerande och trivsam arbetsplats samt en rekreationsoas för alla medborgare i området.
 Nytt sjukhus på Nordsjälland. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller/CUBO
Fakta

Uppdragsgivare

Region Hovedstaden

Adress

Overdrevsvejen, Hillerød, Denmark

Omfattning

124 000 m²

År

2013, tävling

Byggherrerådgivning

Cowi A/S, Ann-Pia Puggard

Ingenjör

Alectia A/S, Rambøll A/S Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samabejde med Cubo Arkitekter

Landskap

Tredje Natur

Andra samarbetspartners

Tekst 1. runde: Christian Bundegaard

Pris
Pris
  • Delat 1:a pris, fase 1. 2013

Sjukhuset växer ut ut landskapets skogsglänta. Vårdbyggnaderna med ljusgårdar och vackra trädgårdar utgör en grön bakgrund mot sängbyggnaderna som reser sig över sjukhusets gröna, tillgängliga tak.

Sjukhusets arkitektur förenar konsekvent människan med naturen både inomhus och utomhus för att skapa en helande miljö med patienten i centrum. Arkitekturens uttryck utgår därför också från ett organiskt, mjukt och humanistiskt formspråk.

Sjukhusets stora byggnad har gjorts mindre genom att den har delats i två stora bågar, som markerar entrépartierna mot Hillerød i norr och mot den nya stationen i sydöst. De två stora bågformerna är välkomnande och gör det lätt att hitta vägen.

Ett offentligt, upphöjt promenadstråk, inspirerat av New Yorks gröna high line, leder in i sjukhuset eller upp över och igenom sjukhuskomplexet och gör byggnaden öppen och demokratiskt tillgänglig för alla. Man kan till exempel följa stråket upp på taket och njuta av utsikten, men på ett sätt som blockerar insyn i patientrummen.

Invändigt finns det samlade centrala ankomstrummet, Ströget, som patienterna passerar – här ligger de lättare ambulenta enheterna på samma plan som huvudentrén, medan de tyngre, mer behandlingskrävande enheterna ligger en våning ned för att skapa en mer privat miljö. Ströget integrerar flera torg med exempelvis en lektrappa för barn och en amfiteaterliknande ramp som kan fungera som en kulturell mötesplats eller för forsknings- och undervisningsarrangemang.

Sjukhusets kompakta utformning garanterar högsta funktion för medarbetarna, effektiv logistik och korta arbetsgångar. Fokus på välfungerande flöden för medarbetare säkrar mer tid för patienter och anhöriga. Utformningen inomhus, med huvudströget och lodräta förbindelser upp till sängbyggnaderna är logiskt, tydligt och överskådligt så att alla hittar vägen och känner sig trygga och välkomna.

Alla enkelrum har full utsikt över landskapet från sjuksängen och i varje rum har man fokuserat på att skapa en hemtrevlig stämning med varma material, t.ex. trä, som mest av allt påminner om ett trevligt hotellrum.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.