Rigshospitalet - Sterilcentral 1 och godsterminal. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Rigshospitalet - Sterilcentral 1 och godsterminal

Rikshospitalets nya sterilcentral blir den ena av Region Huvudstadens två nya centraler för sterilisering av sjukhusinstrument..
 Rigshospitalet - Sterilcentral 1 och godsterminal. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

Region Hovedstaden

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

13 000 m²

År

2013-2021

Byggherrerådgivning

Niras

Ingenjör

Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Sterilcentralen blir den första helautomatiserade i världen och väntas sätta standarden för framtidens sterilcentraler både i Danmark och utomlands.

All sterilisering av instrument i Region Huvudstaden samlas i de båda centralerna för att säkerställa att steriliseringen av instrument och operationsutrustning i framtiden lever upp till nationella och internationella riktlinjer. Samtidigt optimeras både patientsäkerheten och arbetsmiljön med hjälp av toppmodern teknik som bland annat skapar förutsättningar för högsta möjliga enhetlighet och arbetsrutinerna underlättas genom automatisering av tunga och upprepade arbetsprocesser. Dessutom kommer produktiviteten att höjas till följd av stordriftsfördelar. Sterilcentralen innehåller även en ny godsterminal för mottagning och sändning av allt gods till och från Rikshospitalet.

Sterilcentralen kommer att bestå av fyra våningar med godsterminal i källar- och markplan. Själva steriliseringen av instrumenten görs på våning ett i byggnaden, medan mottagning, distribution och paketering av varor sker på bottenplan. Byggnadens översta våning innehåller teknikrum, medan det på byggnadens tak kommer att byggas en skärmad kylcentral.

Fasaden består av aluminiumpaneler med differentierade ytbehandlingar och utskärningar i utvalda partier, vilket skapar en fasad med ett varierat uttryck som förändras när betraktaren förflyttar sig längs med fasaden. Fasadens uttryck förändras även i takt med att solen vandrar på himlavalvet. Fasaden ingår i ett raffinerat samspel med psykiatribyggnaderna mittemot med sina putsade fasader, samtidigt som sterilcentralen ingår i ett arkitektoniskt samspel med ett blickfångande parkeringshus som ligger i angränsning till sterilcentralen.

De båda sterilcentralerna kommer tillsammans att ta emot instrument och utrustning från sammanlagt nio sjukhus.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.