Vejle Sygehus, en del av Sygehus Lillebælt. C.F. Møller

Vejle Sygehus, en del av Sygehus Lillebælt

Sedan framtagningen av en generalplan för Vejle Sygehus 1985 har C.F. Møller ansvarat för rådgivning, planering och genomförande av en rad utvidgningar och ombyggnader m.m. av sjukhuset, som idag är en del av Sygehus Lillebælt.
 Vejle Sygehus, en del av Sygehus Lillebælt. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Region Syddanmark (tidligere Vejle Amt)

Adress

Vejle, Denmark

Omfattning

46 200 m²

År

1985-2004, 2004-2006, 2010-2011

Ingenjör

Civiling. Mikkel Thomsen - KonstruktionerSardemanns efterfølger - Installationer

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Vejle-priset. 1991

Generalplanen beskriver den långsiktiga planen för sjukhusets etappvisa utbyggnad. I början av 90-talet genomfördes två stora utvidgningar: på västsidan tillkom 10.000 m²behandlingsavdelningar och patientrum, och på östsidan ca 10.000 m² behandlingsavdelningar samt en ny byggnad på 5.000 m²med operationsavdelning, laboratorium, sterilcentral m.m.

Under 90-talet genomfördes fasadrenoveringar, omläggning och ombyggnad av köksavdelningen och en genomgripande renovering av patientavdelningarna – totalt ca 17.000 m². C.F. Møller stod under perioden 1999-2002 för planering och projektering av en ny onkologisk avdelning och ett strålterapicenter, ett nytt center på 300 m² för CT-skannrar, en ombyggnad av en MR-skanneravdelning på 200 m² , planering och projektering av en ny kontorsavdelning på 1.000 m²samt en ny acceleratorbyggnad på 750 m².

Senast har företaget arbetat med att renovera och nyinreda sjukhusets öppna psykiatriavdelning med så kallade avskärmade avdelningar. Förutom flyttning av funktioner betyder det skärpta krav på säkerhet. Vid det första tillfället, år 2004-2006, handlade det om ca. 1.600 m². Andra gången, 2010-2011, rörde det sig om ca. 1.100 m².

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.