Regionsjukhuset Viborg, nytt akutcenter. C.F. Møller

Regionsjukhuset Viborg, nytt akutcenter

Viborg Regionshospitals nya tillbyggnad omfattar både ett nytt akutcenter och en ny iögonfallande huvudentré till sjukhuset. Tillbyggnaden ger sjukhuset ett välkomnande utseende och skapar förbindelse till staden och den vackra sjön Søndersø. Akutcentret utgör basen i byggnaden, som högre upp rymmer både intensivvård och en avdelning för öppenvårdskirurgi, samt två patientavdelningar med sammanlagt 60 enkelrum.
 Regionsjukhuset Viborg, nytt akutcenter. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Region Midtjylland
Regionshospitalet Viborg
Projektafdelingen

Adress

Viborg, Denmark

Omfattning

24000 varav 22.000 m² nybyggnad och 2.000 m² ombyggnad + 32.000 m² expandering

År

2012, Fas 2 i tävling

Byggherrerådgivning

Arkitema, Arkitekt Palle Bo Rasmussen
Moe & Brødsgaard, Ingeniør Poul H. Hansen

Ingenjör

Alectia
Viborg Ingeniørerne

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samband med KPF Arkitekter

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 2. platsen i international tävling. 2012

Centret erbjuder en trygg atmosfär för såväl patienter som anhöriga, och det är enkelt att orientera sig i byggnaden. Öppna mottagningsområden med stora glaspartier skapar överblick samtidigt som de bjuder på fin utsikt. En klar och tydlig skyltning gör det också enklare att hitta. Varje våning har sin egen färgkod, som gör den lätt att känna igen. Korta avstånd till väsentliga funktioner sätter patientens välmående i centrum och säkerställer en effektiv arbetsmiljö för personalen.

Optimalt utnyttjande av naturligt ljus och ett genomtänkt val av material är avgörande faktorer i centrets fokusering på helande arkitektur, varför rummen och byggnadsmaterialen prioriterar ett gott inomhusklimat och goda akustiska förhållanden. En hållbar design, med maximal återanvändning av energi och värme, minimerar resursspillet och gör att byggnaden lever upp till den danska standarden ”lågenergiklass 2015”.

Många rum och våningar har en likartad utformning, och deras storlekar kan lätt ändras. Likaså kan fasadens fönster bytas ut mot väggar eller vice versa, utan att detta stör verksamheten i allmänhet. Därmed får de olika avdelningarna flexibla användningsmöjligheter. Dessutom har man vid utformningen av den nya byggnadsdelen tagit hänsyn till eventuella framtida utbyggnadsbehov.

Läs mera

Fler projekt | Hälso- och sjukvård

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.