Nya sjukhuset Helsingborg. C.F. Møller

Nya sjukhuset Helsingborg

Ett nytt, modernt och framtidssäkrat sjukhusområde på ca 200 000 kvadratmeter i Helsingborg som ska förbättra vård och arbetsmiljö. Området ingår i en större sammanhängande stadsdel som är under planering.
 Nya sjukhuset Helsingborg. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Region Skåne

Adress

Helsingborg, Sverige

Omfattning

200 000 m²

År

2021

Ingenjör

Ramboll Sverige AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects Carlstedt Arkitekter AB

Landskap

Krook & Tjäder Arkitektkontor AB

Ett nytt sjukhus planeras att byggas i Östra Ramlösa i Helsingborg där kommunen även planerar en ny stadsdel. Östra Ramlösa ligger ungefär fem kilometer från Helsingborgs centrum, och här vill man skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden. Uppdraget omfattar att ta fram koncept för nytt sjukhus med ett verksamhetsbehov som bedöms uppgå till cirka 200 000 kvadratmeter. Vid ett genomförande skulle detta bli det största pågående sjukhusprojektet i Sverige.

Framtidens vårdbehov

Det är ett modernt, hållbart och framtidssäkrat sjukhusområde som planeras, där målet är förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav. Det nya sjukhusområdet kommer innefatta akutsjukhus med psykiatri, högteknologisk vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik, samt administration. Även nödvändig infrastruktur, ovan och under mark, samt park och natur.

Projektet som helhet kommer att ta ca 11 – 13 år att genomföra och börjar med en förstudie som kommer ligga till grund för en ny detaljplan. Uppdraget inleds i januari 2022.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.