Auto College. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig

Auto College

Nyt skolebyggeri med værksteder og teorilokaler for en af Danmarks største erhvervsskoler inden for motorindustrien.
 Auto College. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S for Tech College Aalborg

Adresse

Nørresundby

Omfang

8.300 m² - 3400 m² administration/undervisning og 4900 m² værkstedsfaciliteter + 200 parkeringspladser

År

2008-2009

Entreprenør

A. Enggaard

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Sammenhængen mellem den praktiske og teoretiske undervisning prioriteret højt. Teorilokalerne ligger i 2 etager med direkte adgang til og visuel sammenhæng med værkstederne, hvorved mulighederne for afvekslende undervisningsformer styrkes - der kan feks. køres biler ind i et teorilokale og caféområder på 1.sals gangbroer danner overgang mellem teorilokaler og værksteder. Mod syd og nord danner bygningen to gårdrum, der fungerer dels som ankomstarealer og dels som rekreative arealer i direkte forbindelse med undervisningslokalerne

Læs mere

Flere projekter | Undervisning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.