Holtet videregående skole. C.F. Møller

Holtet videregående skole

Holtet videregående skole er en treårig erhvervsfaglig skole med social- og sundhedsfag samt træ-arbejdsfag som hovedstudieretninger.
 Holtet videregående skole. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Oslo kommune, Skoleetaten

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

8.000 m² (1400 m² nybyggeri)

År

1998-2000

Entreprenør

Hovedentreprenør: Stein Larsen AS (ombygning) Bergmann Bygg AS (nybygning)

Ingeniør

Stormorken og Hamre AS Lars Myhre AS Elconsultteam AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Arkitektpartner

Landskab

Grindaker AS Landskapsarkitekter

Det oprindelige anlæg bestod af en skolebygning tegnet af arkitekt Greve i 1930 samt et nyere idrætsanlæg med værksteder. Skolen ønskede udvidelse af værksteder og øget kapacitet inden for klasseværelser og arbejdsrum.

Udvidelsen omfatter nye værksteder og øget kapacitet inden for klasseværelser og arbejdsroum.

Idéen var en bygning, som samlede det fragmenterede skoleanlæg, uden at dette skulle ske på bekostning af arkitektonisk kvalitet og udemiljø. Hovedgrebet består i en udvidelse af eksisterende værksteder, som er sket ved at grave ud i skolegården. Det tabte udeareal erstattes ved at lave et nyt 'torv' på taget af de nye værksteder. En lysgård er placeret i overgangen mellem gammelt og nyt. Den er beplantet med træer.

Endvidere er der udlagt en ny, smal fløj i to etager vinkelret på den oprindelige skolebebyggelse. Fløjen er placeret på søjler og er dermed overdækning for ny trappe og kørestolsrampe, som bringer de besøgende fra nedre til øvre skolegård og hovedindgangen.

Fløjen rummer i stueplan køkken og kantine, som er udformet som et cirkelslag, som orienterer sig mod den nye skolegård. På 1. sal er der arbejdspladser for lærere. En sokkelmur definerer nybygningens ydre ramme.

Bygningen fremstår med pudsede, rene flader og et modernistisk udtryk, som med sin enkelhed underordner og supplerer den bevaringsværdige, eksisterende bygningsmasse.

Læs mere

Flere projekter | Undervisning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.