VIA University College, Campus Horsens. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit/C.F. Møller Architects

VIA University College, Campus Horsens

Via University College, Campus Horsens skal samle en række af uddannelser i en visionær campus med et levende og aktivt undervisningsmiljø, der er stærkt forankret i byen.
 VIA University College, Campus Horsens. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit/C.F. Møller Architects
Fakta

Bygherre

CASA A/S

Adresse

Horsens, Danmark

Omfang

35000 m²

År

2017-

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2017

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2017

Campus Horsens etablerer sig som en by i byen med en videreføring af områdets karrestruktur og klassiske bymotiver som tårnportal, stræde, park og plads. Samtidig kobler campus sig til byen med en gennemgående forbindelsessti og tre nye byrum, Campus Torvet, Expo-pladsen og Innovationstorvet, der ligger i naturlig forlængelse af byens flow.

Expo-pladsen og Innovationstorvet danner i hver sin ende af campus et velkomstrum. Expo-pladsen bliver hovedankomstrummet, mens Innovationstorvet bliver det daglige ankomstområde for mange studerende og ansatte. Innovationstorvet har plads til udeaktiviteter og ligger i direkte forbindelse med værkstedsmiljøet på campus, mens Expo-pladsen har plads til ophold, cafémiljø samt udstillings- og performanceaktiviteter. Det centrale byrum, Campus Torvet, bliver områdets levende og dynamiske byrum med plads til større events, samlinger og fejringer.

Forbindelsesstien, Campuslinjen, kobler sig til byens eksisterende cykel- og fodgængernetværk. Herved trækkes byen ind i campus og aktiverer det centrale Campus Torvet. I forlængelse af Expo-pladsen ligger Campusstrædet, der med sin fortættede karakter blander grønne, rekreative studie- og opholdsnicher med idéværksted og studentercafé.

Mellem byrummene indpasses tre bygninger, en til VIA University College og Innovationshuset, en til SOSU og en til Learnmark, VUC og HF. I midten samles både bygninger og de forskellige uddannelser i det overdækkede atrium, Campus LAB, der inviterer til samarbejde mellem de forskellige fagmiljøer og herved skaber sammenhængskraft og grundlag for vidensdeling.

Læs mere

Flere projekter | Undervisning

Vis flere projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.