Handelshuset Herningsholm. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Handelshuset Herningsholm

Den nye Herningsholm Erhvervsskole føjer sig som en selvstændig bygning ind i en bestående campus-klynge af uddannelsesbygninger.
 Handelshuset Herningsholm. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Bygherre

Herningsholm Erhvervsskole

Adresse

Herningsholm, Danmark

Omfang

4.700 m²

År

2014-2017

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2014

Bygherrerådgiver

IFIRS

Entreprenør

Hovedentreprenør: Jakobsen & Blindkilde

Ingeniør

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • Herning Kommunes Arkitekturpris. 2017
  • 1. præmie i konkurrence. 2014

Erhvervsskolen er både tænkt indefra - med fokus på etablering af optimale læringsrum og studiemiljøer - samt udefra i relation til den omgivende kontekst, hvor imødekommende pladsdannelser byder velkommen og etablerer mulighed for udendørs arbejde og undervisning.

Bygningen tager højde for, at vores adfærd og tænkning tager form af det fysiske miljø vi befinder os i. Læringsrummenes form - arkitekturen - har stor betydning for den læringsproces skolens elever skal indgå i hver dag, og er derfor tilpasset moderne og demokratiske principper.

Bygningen er disponeret som et vinkelformet volumen, der samler tre punkthuse under et skrånende tag, som skalamæssigt giver modspil til omgivelserne og falder fra tre etager længst mod syd til to etager længst mod nord. Den vinkelformede bygning skaber tre nye udendørs opholds- og læringsrum i relation til de omkringliggende omgivelser, og landskabsbearbejdningen understøtter læring og klimatilpasning af hele området.

Læringsrummene, som er byggeriets rygrad, er organiseret omkring et samlende fælles-rum, der fungerer som et fleksibelt studiemiljø. Læringsrummene er grupperet 2 og 2 således, at der skabes direkte adgang til det fælles studiemiljø fra alle læringsrum på skolen, og det fælles studiemiljø tilbyder varierede fysiske rammer at arbejde i, fra det dobbelthøje rum mod haven, der rummer workshoplignende situationer, til studiecafemiljø med uformelle samlinger af elever, til deciderede studiehjørner af mere stille og intim karakter.

Læs mere

Flere projekter | Undervisning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.