Søauditoriet, Aarhus Universitet. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Søauditoriet, Aarhus Universitet

I bunden af Universitetsparkens morænekløft ligger Søauditoriet - et større auditoriehus, der rummer universitetets største forelæsningssal og en stor aula, der kan bruges som sal til receptioner og andre større arrangementer.
 Søauditoriet, Aarhus Universitet. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Bygherre

Undervisningsministeriet

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

3.400 m2

År

1999-2001

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller

Kunstner

Per Kirkeby, Thorbjørn Lausten

Efter universitetets overtagelse af den gamle Fødselsanstalt blev et fremtrædende auditoriehus opført på grunden. Søauditoriet er placeret ved parkens afrunding ved søerne og er på den måde i dialog med universitetets hovedindgang i den anden ende af parken. Begge bygninger varetager universitetets mere udadvendte og repræsentative funktioner.

En stor plads holdt i samme gule tegl som bygningerne fungerer som samlende torv for husets besøgende. Søauditoriets hovedindgang og foyer skaber med sit glasparti kig ud til både studentertorvet på den ene side og søen og den grønne park på den anden. Inde i foyeren hænger forelæsningssalens underside frit og minder i sin form om morænekløftens bugtninger. Undersiden bliver i den ene ende til en næsten lodret væg, der går gennem alle tre etager og danner lærred for maleren Per Kirkebys enorme udsmykning.

Læs mere

Flere projekter | Undervisning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.