CBS - Campus in Society. C.F. Møller. Photo: Doug&Wolf

CBS - Campus in Society

CBS og Frederiksberg Kommune har søsat en vision om at transformere det eksisterende campus på Frederiksberg til en af verdens bedste byintegrerede campuser.
 CBS - Campus in Society. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit/C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Copenhagen Business School, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet, Realdania

Adresse

Copenhagen, Danmark

Omfang

6 ha, 31.000 m² nybygning

År

2014-2018

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2014

Ingeniør

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Transform

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Kulturgeograf Chr. W. Mathiesen, KU

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i konkurrence. 2014

Med sine ca. 20.000 studerende er Copenhagen Business School (CBS) blandt Europas største handelsuniversiteter. I kernen af projektet er en tæt sammenfletning af byliv og campusliv. Planen udstikker en vision for, hvordan man sammenvæver attraktive byrum, udadvendte bygninger og stier sammen med undervisnings-, forsknings-og studentermiljøer.

Den lange og smalle CBS-grund spænder over to stop med den københavnske metro, og et gennemgående stiforløb er områdets trafikale rygrad. Ved at skabe fire nye byrum langs den centrale promenade med alt fra klassiske pladser ved metrostationerne til en grøn park i midten af campus - og samtidig fortætte med nye bygninger - styrker planen sammenhængskraft mellem CBS og Frederiksberg. Parallelt med ramblaen griber den sydlige supercykelsti og en ny nordlig cykelsti ud i byens cykelnetværk og sikrer et effektivt, sikkert flow gennem området.

For at skabe så meget plads som muligt til byens rum og liv, er de nye bygninger designet med et så lille pladsmæssigt fodaftryk som muligt og er tænkt som kompakte, fleksible, multifunktionelle størrelser med grønne tagflader, der har mulighed for at ændre indhold og udtryk.

Foruden et stærkt fokus på grøn bæredygtighed er planen kendetegnet af sin sociale bæredygtighed: Med klare mødesteder, sammensmeltning trafiklinjer og grønne byrum smelter campus og Frederiksberg sammen til gavn for mange forskellige brugergrupper.

Læs mere

Flere projekter | Undervisning/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.