Täby Park Skole. C.F. Møller

Täby Park Skole

Forslag til en ny skole i Täby Park, som i form og funktion skaber liv i byen samt forener byen med det grønne og børn med ældre.
 Täby Park Skole. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Täby Kommune

Adresse

Täby, Sverige

Omfang

15.504 m²

År

2018, konkurrenceforslag

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Skolen er i forslaget placeret på en central og fremtrædende plads i Täby Park. Skolen får en bymæssig placering, men møder samtidigt landskabet mod syd.

Målet er at skabe en bygning, der danner en uformel, indbydende, udadvendt, legende og lærende skole, som kan fungere som en form for ’byens hus’ og dermed bidrage til et aktivt bymiljø.

Arkitektonisk er skolen opdelt i mindre områder, hvilket giver den enkelte elev en naturlig tilknytning til sit eget klasselokale i den relativt store bebyggelse. Bebyggelsen fremtræder varm og levende med en varieret facade i glas og træ. I overgangen mellem bygning og gade skabes der en række områder, aktivitets- og læringsrum, som kan bruges af både skolen og offentligheden. Takket være sin form og materialevalg får skolebygningen mulighed for at være et sted, hvor by og park mødes, og hvor Täbys børn kan opleve skolens grønne rum fra gaden. Bygningen har en rationel struktur, der er fleksibel, således at skolen fremstår levende og varieret, men også kan ombygges og tilpasses fremtidige behov. Skolens lokaler er kendetegnet ved en høj grad af forskellighed, som muliggør forskellige former for møder og samarbejder, hvorved skolens pædagogiske principper styrkes.

Læs mere

Flere projekter | Undervisning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.