NTNU Campus Trondheim. C.F. Møller

NTNU Campus Trondheim

Transformation og udvikling af campus for NTNU, som styrker forskning og formidling ved at nedbryde barrierer mellem studerende, forskere og fagdiscipliner samtidig med, at relationen til byen styrkes.
 NTNU Campus Trondheim. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Statsbygg

Adresse

Trondheim, Norge

Omfang

137.000 m² (92.000 m² nybyg, 45.000 m² renovering)

År

2020-2030

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Rambøll, Fabel Arkitekter og Rolvung & Brøndsted

Landskab

C.F. Møller Architects i samarbejde med Rambøll

Andre samarbejdspartnere

mtre, Oslo|Works

NTNU nye bynære campus i området Gløshaugen i Trondheim samler de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag med de tekniske og naturvidenskabelige miljøer samt medicin, sundheds- og læreruddannelsen. Målet er at sænke barrierer for at kunne studere, forske, innovere og formidle på tværs af traditionelle fagdiscipliner og skabe grundlag for bedre kvalitet i uddannelse, forskning og formidling.

Balancerer optimalt nyt og eksisterende

Den nye campus forstærker integrationen mellem byen og den eksisterende campus via nye innovative bebyggelser og byrum, der åbner campus op i dialog med dets omgivelser. En fleksibel infrastruktur styrker tværfaglighed og giver gode vilkår for at skabe synergier langt ind i fremtiden. Det sker bl.a. ved at skabe en optimal balance mellem eksisterende og blivende bygninger samt planlagte nye bygninger.

Projektet omfatter op til 92.000 m2 nybyg og 45.000 ombygning og forløber samlet set over 10 år. I første fase af i alt to sikrer C.F. Møller Architects i konsortium med Rambøll No at Statsbygg og NTNU får oversat en campus vision til konkret arkitektur. Det sker bl.a. via en omfattende brugerinvolverings- og projekteringsproces samt fokus på klar rollefordeling, transparens og fremdrift i arbejdsprocessen.

Læs mere

Flere projekter | Undervisning/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.