Horsens Gymnasium og HF. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Horsens Gymnasium og HF

Udbygningen af Horsens Gymnasium og HF skaber en moderne læringsanstalt i fuld integration med byen og det eksisterende byggeri.
 Horsens Gymnasium og HF. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Bygherre

Horsens Statsskole & Horsens Gymnasium

Adresse

Horsens, Danmark

Omfang

8.140 m²

År

2019-2021

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2019

Bygherrerådgiver

Arkitema

Entreprenør

MT Højgaard

Ingeniør

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i konkurrence. 2019

Det nuværende HG&HF hvis hovedbygning fra 1940 er et fremtrædende eksempel på en undervisningsinstitution fra denne tidsperiode, med store kvaliteter i arkitektur og uderum. Udbygningen af gymnasiet tager afsæt i det eksisterende bygningsanlægs arkitektoniske kvaliteter og strukturelle opbygning. Gymnasiet omstruktureres og udvides i en klyngestruktur opdelt i forskellige faggrupper. Fagklyngerne er, hver især, organiseret omkring intime fagtorve, der udtrykker den særlige identitet og karakter, der skabes i hver klynge. I klyngen til kreative fag etableres et nyt stort fællesrum, med visuel kontakt til den store centrale gårdhave. Fællesrummet er fleksibelt og kan både indrettes som en stor sal og som mindre opholdsrum.

Alle klynger og opholdsrum har optimale dagslysforhold er disponeret så de orienterer sig mod uderum og den centrale fællesgård. Gårdhaven forbinder klyngerne, alle med decentrale indgange, og skaber synergi og fleksibilitet mellem undervisningsfaciliteterne. De nye bygningers facader tager afsæt i den eksisterende bebyggelses enkle arkitektoniske udtryk. En åben facade giver visuel sammenhæng mellem den centrale gårdhave og den nye fællessal.

Fælles udefaciliteter både for gymnasiet og områdets beboere

En aktivitetssti, der omkranser gymnasiearealet, leder offentligheden gennem området og inviterer til brug af udefaciliteterne for byens borgere. Gården og udearealerne, der bl.a. indeholder idrætsfaciliteterne, inklusive en ny sportshal, og overdækket tilskuerareal, er med til at karakterisere fællesskabet og aktiviteterne på gymnasiet. Der skabes grønne nicher og flere opholdssteder, bl.a. en siddetrappe med opholds-plateauer i flere niveauer, der inviterer til uformelt samvær. Landskabet vil indgå som naturlig del af det offentlige areal og stier i bydelen. Projektet bygger dermed bro mellem fortiden og fremtiden igennem en række klassiske rumlige forløb, som favner og sammenbinder gymnasiets ensemble af bygninger og funktioner med et strøg, en gårdhave, et idrætstorv og en science-have.

Det nye samlede Horsens Gymnasium & HF vil, med den unikke placering ved siden af Banegården og tæt på Horsens voksende midtby, harmonisk tilpasse sig nærområdet og samtidig markere sig som byens største uddannelsesinstitution.

Læs mere

Flere projekter | Undervisning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.