Aarhus Universitetssjukhuset - AUH

Det stora sjukhuskomplexet är strukturerat som ett samhälle med kvarter, gator, öppna platser och torg som ska utgöra underlaget för en mångfaldig och levande, grön stadsdel.

Utbyggnad av RWTH Aachen Universitetssjukhus

Utbyggnad av det ikoniska sjukhuskomplexet RWTH i Aachen, Tyskland, som ska rymma en toppmodern operationsenhet med intensivavdelning och en ny offentlig ankomsthall.

Nye Haraldsplads Sjukhus – patientbyggnad

Ny huvudbyggnad med sängplatser, akutmottagning och miljörum. De traditionella långa sjukhuskorridorerna har ersatts av en gårdsmodell med öppna allmänutrymmen som ger effektiv logistik och utsikt från alla patientrum.

Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus)

Universitetssjukhuset utanför Oslo är det största i en serie av nya sjukhusbyggnader i Norge.

Akut- och infektionsklinik, SUS, Malmö

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

Hospice Djursland

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

Danderyds sjukhus

En stor utbyggnad av Danderyds sjukhus i Stockholm ska säkerställa lokaler som effektiviserar vården och förbättrar arbetsmiljön.

KMU Universitetshospital Campus Grosshadern

Översiktsplan som förvandlar en monoton ”sjukvårdsfabrik” från 1970-talet till ett mångsidigt och grönt sjukhussamhälle i mänsklig skala.

Rigshospitalet - Sterilcentral 1 och godsterminal

Nytt regionalcenter för sterilisering av sjukhusinstrument och fraktterminaler för varor till och från Rikshospitalet.

Springfield Hospital

Springfield University Hospital är skapat utifrån ett koncept om forskningsbaserad arkitektur, som gör byggnadsmiljön terapeutisk för patienter och behaglig för personal och besökare.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Utbyggnad och modernisering som kombinerar en ny byggnad, en utbyggnad och en befintlig byggnad i ett nytt och renoverat komplex.

Tampere psykiatrisk klinik

Ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors Universitetssjukhus, en byggnad till stöd för patientens läkande process och personalens arbetsmiljö – en helande miljö för det gemensamma bästa.

TAYS Tammerfors universitetssjukhus

Den flexibla strukturen och utbyggnaden av Tammerfors universitetssjukhus TAYS i Finland optimerar förutsättningarna för läkning och arbetsmiljö och anpassar sig till omgivningen.
Visa fler projekter