Aarhus Universitetssjukhuset - AUH

Det stora sjukhuskomplexet är strukturerat som ett samhälle med kvarter, gator, öppna platser och torg som ska utgöra underlaget för en mångfaldig och levande, grön stadsdel.

Utbyggnad av RWTH Aachen Universitetssjukhus

Utbyggnad av det ikoniska sjukhuskomplexet RWTH i Aachen, Tyskland, som ska rymma en toppmodern operationsenhet med intensivavdelning och en ny offentlig ankomsthall.

Nye Haraldsplads Sjukhus – patientbyggnad

Ny huvudbyggnad med sängplatser, akutmottagning och miljörum. De traditionella långa sjukhuskorridorerna har ersatts av en gårdsmodell med öppna allmänutrymmen som ger effektiv logistik och utsikt från alla patientrum.

Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus)

Universitetssjukhuset utanför Oslo är det största i en serie av nya sjukhusbyggnader i Norge.

Akut- och infektionsklinik, SUS, Malmö

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

Hospice Djursland

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

Rigshospitalet - Sterilcentral 1 och godsterminal

Nytt regionalcenter för sterilisering av sjukhusinstrument och fraktterminaler för varor till och från Rikshospitalet.

Springfield & Tolworth Hospitals, psykiatri

Två nya psykiatriska sjukhus för South West London and St George’s NHS Mental Health Trust.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Utbyggnad och modernisering som kombinerar en ny byggnad, en utbyggnad och en befintlig byggnad i ett nytt och renoverat komplex.

Tampere psykiatrisk klinik

Ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors Universitetssjukhus, en byggnad till stöd för patientens läkande process och personalens arbetsmiljö – en helande miljö för det gemensamma bästa.

Tolworth Hospital

En ny psykiatrisk klinik för South West London and St George’s NHS Mental Health Foundation i Tolworth, London.

Resurscenter i Coburg Crescent

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

Sjukhus Vendsyssel – utbyggnad och renovering

Nytt behandlingshus, nytt kvinno-barn-hus samt framtagandet av en översiktsplan för utbyggnad och renovering av Vendsyssel Sjukhus i Hjørring.
Visa fler projekter