Aarhus Universitetssjukhuset - AUH

Det stora sjukhuskomplexet är strukturerat som ett samhälle med kvarter, gator, öppna platser och torg som ska utgöra underlaget för en mångfaldig och levande, grön stadsdel.

Springfield University Hospital, psykiatri

Springfield University Hospital är skapat utifrån ett koncept om forskningsbaserad arkitektur, som gör byggnadsmiljön terapeutisk för patienter och behaglig för personal och besökare.

Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus)

Universitetssjukhuset utanför Oslo är det största i en serie av nya sjukhusbyggnader i Norge.

LMU Universitetshospital Campus Grosshadern

Översiktsplan som förvandlar en monoton ”sjukvårdsfabrik” från 1970-talet till ett mångsidigt och grönt sjukhussamhälle i mänsklig skala.

RWTH Aachen Universitetssjukhus, utbyggnad

Utbyggnad av det ikoniska sjukhuskomplexet RWTH i Aachen, Tyskland, som ska rymma en toppmodern operationsenhet med intensivavdelning och en ny offentlig ankomsthall.

Nye Haraldsplads Sjukhus – patientbyggnad

Ny huvudbyggnad med sängplatser, akutmottagning och miljörum. De traditionella långa sjukhuskorridorerna har ersatts av en gårdsmodell med öppna allmänutrymmen som ger effektiv logistik och utsikt från alla patientrum.

Akut- och infektionsklinik, SUS, Malmö

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

Hospice Djursland

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

Utvidgning av Tübingen University Hospital

Utbyggnaden av ett tyskt universitetssjukhus sätter höga standarder för hållbar sjukhusbyggnad. Dessutom ligger fokus på helande arkitektur med dagsljus, flöden och vägvisare samt flexibla strukturer för framtidssäkrade konstruktioner.

Danderyds sjukhus

En stor utbyggnad av Danderyds sjukhus i Stockholm ska säkerställa lokaler som effektiviserar vården och förbättrar arbetsmiljön.

Northway medicinska center - Vilnius

Northway Medical Centre ligger på ett befintligt sjukhusområde i Vilnius och är ett klassiskt exempel på läkande arkitektur. Kliniken bygger på naturens egna läkande egenskaper, samtidigt som strukturen säkerställer effektivitet och livslängd.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Utbyggnad och modernisering som kombinerar en ny byggnad, en utbyggnad och en befintlig byggnad i ett nytt och renoverat komplex.

Tampere psykiatrisk klinik

Ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors Universitetssjukhus, en byggnad till stöd för patientens läkande process och personalens arbetsmiljö – en helande miljö för det gemensamma bästa.
Visa fler projekter