A.P. Møller Skolan. C.F. Møller. Photo: Poul Ib Henriksen

A.P. Møller Skolan

A.P. Møller Skolan är placerad på en naturskön tomt i Slesvig och är uppbyggd med ett enkelt, klart och okomplicerat huvudgrepp.
 A.P. Møller Skolan. C.F. Møller. Photo: Poul Ib Henriksen
Fakta

Uppdragsgivare

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Adress

Slesvig, Tyskland

Omfattning

15 000 m²

År

2006-2008 (Uppföljning och delafleveringer 2009-2012)

Byggherrerådgivning

Mærsk Construction (projekt- og byggeledelse)

Ingenjör

Rambøll A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Kessler & Krämer Landschaftsarchitekten

Konstnär

Olafur Eliasson

Pris
  • RIBA Award. 2010
  • Worldwide Brick Award. 2010
  • Finalist till BDA-arkitekturpriset Große Nike. 2009

Den är planlagd omkring två stora, inre rumsligheter med gemensamhetsområden som matsal, festsal, vetenskapscenter i tre våningar och en större idrotts och multihall med tre banor. Ett stort sluttande koppartak samlar de två rumsligheterna och murverket är uppfört i gult tegel. Skolans fysiska placering och utformning tar utgångspunkt i platsens närhet till Slesvig stad och Slien Fjord samt en önskan om en tidlös arkitektur.

A.P. Møller Skolan är en dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.