Nya Tiundaskolan. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Nya Tiundaskolan

Tiundaskolan är en modern grundskola med förskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.
 Nya Tiundaskolan. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
Fakta

Uppdragsgivare

ByggDialog och Skolfastigheter

Adress

Uppsala, Sverige

Omfattning

13 000 m² + 2 500 m² idrottshall

År

2015-2018

Entreprenör

ByggDialog

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

VAP

Konstnär

Erika Lövqvist, Jenny Nolstam och Anton Alvarez.

Andra samarbetspartners

Anna Törnqvist, skolhusexpert

Tiundaskolan inrymmer barn från förskola till nionde klass, och har en enkel och robust struktur. Byggnaden rymmer 900 grundskoleelever och 144 förskolebarn.

Tiundaskolan erbjuder flexibla lärmiljöer för framtiden, med rika möjligheter till varierande aktiviteter och arbetssituationer. Den rumsliga organisationen är i huvudsak uppbyggd kring arbetslagsarenor samt specialutrustade projektverkstäder och saknar nästan helt korridorer.

Byggnaden har en enkel och robust struktur och består av ett antal byggklossar som i grunden är dimensionerade efter en arbetslagsarena och förskjutna i förhållande till varandra. Fasadmaterialet i tegel vittnar om platsens historia, på det som idag är skolgård låg tidigare ett tegelbruk. Tegel i två kulörer är sammanvävda i en gradient som betonar byggklossarnas olika höjder om två till fyra våningar.

Centralt för byggnaden är det sammanbindande rum som samlar bistro, matsal, gemensamma lärmiljöer samt en generös trappa som leder upp till biblioteket men som också fungerar som läktare. Interiör gestaltning speglar byggnadens enkelhet och robusthet och är genomgående ljus.

För att arbetslagsarenorna och projektverkstäderna ska få olika identitet har golven varierande färger. Skolan är helt skofri för att bidra till en lugnare och behagligare inomhusmiljö.

I anslutning till Tiundaskolan ligger Tiunda idrottshall. Byggnaden rymmer en fullstor tävlingshall för flera olika bollsporter, läktare för 180 personer, en lokal som kan användas som lärosal eller för enklare servering samt en spegelsal för dans och rytmik. Skolan och idrottshallen är HBTQ-certifierade.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.