Herningsholm Erhvervsskole. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Herningsholm Erhvervsskole

Nya Herningsholm Erhvervsskole är en fristående byggnad som utgör ett tillskott till klungan med befintliga utbildningsbyggnader på campus.
 Herningsholm Erhvervsskole. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Uppdragsgivare

Herningsholm Erhvervsskole

Adress

Herningsholm, Denmark

Omfattning

4 700 m²

År

2014-2017

Tävling

1:a pris i tävling. 2014

Byggherrerådgivning

IFIRS

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • Herning kommuns arkitekturpris. 2017
  • 1:a pris i tävling. 2014

Erhvervsskolen är väl genomtänkt både på insidan - med fokus på optimala lektionssalar och studiemiljöer - och på utsidan, där samspelet med omgivningarna skapar inbjudande utrymmen som ger möjlighet till arbete och undervisning utomhus.

Byggnaden tar hänsyn till att vårt beteende och tänkande påverkas av den fysiska miljö där vi befinner oss. Lektionssalarnas form - arkitekturen - har stor betydelse för elevernas inlärningsprocess varje dag. Därför har byggnaden anpassats efter moderna och demokratiska principer.

Byggnaden är uppförd i vinkel och samlar tre punkthus under ett sluttande tak, som genom sin skala utgör en motvikt till omgivningen och faller från tre våningar längst i syd till två våningar längst i norr. Den vinkelformade byggnaden skapar tre nya utomhusplatser för uppehåll och inlärning i samspel med omgivningen, och bearbetningen av landskapet ger stöd åt inlärning och klimatanpassning inom hela området.

Lektionssalarna är byggnadens ryggrad och ligger ordnade kring ett samlande uppehållsrum som fungerar som en flexibel studiemiljö. Lektionsalarna är grupperade 2 och 2 så att det finns direkt åtkomst till den gemensamma studiemiljön från alla skolans lektionssalar. Den gemensamma studiemiljön erbjuder olika fysiska ramar för arbetet, från ett utrymme med dubbel höjd vänt mot trädgården som kan användas för seminarier och liknande, till ett studiecafé för informella samlingar och särskilda studiehörnor med lugn och intim miljö.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.