Förskolan Dragen. C.F. Møller. Photo: Uffe Johansen

Förskolan Dragen

”Den integrerade institutionen” är en av de första danska skolorna som er uppförd som passivhus. Passivhus-standarden innebär att byggnadens energiförbrukning, och därmed dess koldioxidutsläpp, är kraftigt reducerat.
 Förskolan Dragen. C.F. Møller. Photo: Uffe Johansen
Fakta

Uppdragsgivare

Odense Kommune

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

1 100 m²

År

2008-2009

Tävling

Vunnit efter präkvalifikation. 2008

Byggherrerådgivning

Arkitekt m.a.a. Torry Fax

Ingenjör

Tækker Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Konstnär

Lene Barnkob Kaas

Pris
Pris
  • Odense Kommuns arkitekturpris. 2010
  • Vunnit efter präkvalifikation. 2008

Byggnaden användar material med Svanen-märkning, vilket vittnar om en minimal miljöbelastning under byggnadens hela livscykel. För Svanen-märkning ställs krav på ett miljömedvetet val av byggnadsmaterial, en minimal energiförbrukning under byggtiden, samt låg energiförbrukning under husets drifttid.

Den låga energiförbrukningen uppnås genom ökad isolering, lufttät konstruktion och kontrollerad ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Huset är så välisolerat att barnens aktiviteter hjälper till att värma upp rummen. Skolan är uppförd med prefabricerade delar i miljövänliga material, som ger kort montagetid, vilket också minimerar energiåtgången under byggtiden.

Den arkitektoniska idén är en enkel och tydlig geometriska form i två nivåer där barnens uppehållsrum är placerade i den södra, ljusaste delen av byggnaden. De två nivåer är kopplade med trappor och ramper som förstärker byggnadens geometri och som är utformad så att de stimulerar och utvecklar barnets sinnen och motoriska förmåga.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.