CBS - Campus in Society. C.F. Møller. Photo: Doug&Wolf

CBS - Campus in Society

CBS och Frederiksbergs kommun har sjösatt en vision om att omvandla det befintliga campuset på Frederiksberg till ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.
 CBS - Campus in Society. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit/C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Copenhagen Business School, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet, Realdania

Adress

Copenhagen, Denmark

Omfattning

6 ha, 31.000 m² nybygning

År

2014-2018

Tävling

1:a pris i tävling. 2014

Ingenjör

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Transform

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Kulturgeograf Chr. W. Mathiesen, KU

Pris
  • 1:a pris i tävling. 2014

Med sina ca. 20 000 studenter är Copenhagen Business School (CBS) ett av Europas största handelsuniversitet. Kärnan i projektet är en nära sammanflätning av stadsliv och campusliv. I planen beskrivs en vision för att knyta samman aktiva stadsrum, utåtriktade byggnader och promenadstråk med undervisnings-, forsknings-och studentmiljöer.

Den långa och smala CBS-tomten sträcker sig över två stationer i Köpenhamns tunnelbana och ett genomgående promenadstråk utgör ryggraden för trafiken i området. Genom att skapa fyra nya stadsrum längs den centrala promenaden med allt från klassiska platser vid tunnelbanestationerna till en grön park i mitten av campus – och samtidigt förtäta området med nya byggnader – stärker planen banden mellan CBS och Frederiksberg. Parallellt med promenadstråket ansluter den sydliga supercykelvägen och en ny nordlig cykelväg till stadens cykelnät och säkerställer ett effektivt och säkert flöde genom området.

För att skapa så mycket plats som möjligt åt stadens rum och liv har de nya byggnaderna utformats med ett så litet platsmässigt fotavtryck som möjligt. Byggnaderna är tänkta att utgöra kompakta, flexibla och multifunktionella platser med gröna takytor och möjlighet att ändra innehåll och uttryck.

Förutom ett starkt fokus på grön hållbarhet kännetecknas planen av sin sociala hållbarhet: Med tydliga mötesplatser, integrerade trafiklinjer och gröna stadsrum smälter campuset och Frederiksberg samman till förmån för många olika brukargrupper.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.