Skolan på Islands Brygge. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Skolan på Islands Brygge

Mitt emellan Islands Brygge, Köpenhamns Hamn och Amager Fælled är Skolan på Islands Brygge – en skolbyggnad för högstadieelever med särskilt fokus på mat och rörelse.
 Skolan på Islands Brygge. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

Københavns Kommun Byggeri København (BYK)

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

10 000 m²

År

2016-2021

Byggherrerådgivning

Bascon A/S

Entreprenör

MT Højgaard

Ingenjör

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur

Andra samarbetspartners

Autens Future Schools

Pris
  • Nominerad till Renovation Award i kategorin Institution.. 2022
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2017
  • Highly Commended - Civic Trust Awards 2023

Skolans speciella fokus ger eleverna möjlighet att koppla samman den teoretiska undervisningen med kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande. Det är denna pedagogiska inriktning som har gett form till Skolan på Islands Brygge.

Byggnaden hämtar sin trekantiga form från de angränsande sidorna, staden, hamnen och fäladen, som var och en har fungerat som inspirationskälla vid valet av material och färger. Eftersom mat är en viktig del av skolans identitet har matsalen fått en placering som skolans centrala rum. Matsalen med dess dubbla takhöjd fungerar inte bara som matställe, utan även som en knutpunkt som binder samman skolans alla funktioner. Det gör att matsalen även blir en samlingsplats där eleverna kan mötas när de håller på med någon av de många aktiviteter som skolan erbjuder.

Med rörelse som ett annat av skolans fokusområden är det viktigt att skolans arkitektur underlättar fysisk aktivitet och lek. Det sker speciellt genom byggnadens dynamiska spiralform, som med ett trappmotiv bjuder in till aktivitet på skolans aktiva takyta. Taklandskapet ger tillgång till flera av skolans funktioner så att eleverna kan ta en kul och aktiv genväg över taket. Högst upp ligger sporttaket, som ger stora möjligheter till fysisk träning på löparbanan, i parkourområdet eller i bollburen.

Skolans inne- och uterum har utformats för att gränsen mellan dem ska suddas ut. Varje årskurs har därför direkttillgång till taklandskapet, medan skolans naturvetenskapliga område är kopplat till ett takområde med biologisk trädgård, växthus för fysik och kemi samt trädgårdar som används i matkunskapsundervisningen.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning/Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.